Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Dosiahli sme dohodu – jedinečná príležitosť a zodpovednosť pre Slovensko

Členské štáty Európskej únie (EÚ) dosiahli po náročných rokovaniach dohodu. Slovensko obstálo veľmi dobre, podarilo sa nám presadiť hlavné body, za ktoré sme spoločne bojovali či už v rozpočte EÚ alebo v novom balíku peňazí na obnovu a rozvoj. Napriek ťažkému priebehu je úspechom, že sa štáty EÚ dohodli na jedinečnom balíku protikrízovej pomoci v rekordne krátkom čase.

„Napriek dodatočným škrtom priamo počas samitu v Bruseli sa nám podarilo ochrániť takmer 13 miliárd eur, ktoré Slovensko získa v programovom období 2021 – 2027. Na nasledovných 7 rokov to znamená pomoc 2 354 eur na obyvateľa, čo je 3. najvyššia suma v EÚ (po Estónsku a Lotyšsku). Pre porovnanie s našimi susedmi, v Česku predstavuje táto intenzita pomoci na obyvateľa 1 971 eur, v Poľsku 1 932 a Maďarsku 2 290 eur. Podstatným úspechom je aj to, že sa Slovensku na 100 percent podarilo presadiť našu vyjednávaciu pozíciu, ktorá spočívala v čo najväčšej flexibilite, zvýšení miery spolufinancovania zo strany EÚ a zachovaní pravidla N+3,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Okrem toho Slovensko získa viac ako 700 miliónov eur na pokrízovú obnovu cez iniciatívu ReactEU, čo predstavuje dodatočný balík peňazí pre obdobie 2014 – 2020. Dôležité je, že tieto zdroje nie je potrebné spolufinancovať z národných zdrojov.

„Skutočná zodpovednosť pre Slovensko sa začína až teraz. Peniaze musíme rozumne a efektívne využiť tak, aby z nich mali úžitok naše deti a posunuli sme Slovensko výrazne dopredu,“  zdôraznila Remišová.

„Pre Slovensko je dôležitou správou, že v oblasti kohéznej politiky EÚ, z ktorej sa financuje napríklad budovanie infraštruktúry, sa objem peňazí neznižuje. Slovensko má totiž aj pre zlé hospodárenie s eurofondami v minulosti stále veľký modernizačný a investičný dlh v infraštruktúre, či už sa to týka ciest, kanalizácie alebo nemocníc,“ dodala.

Ďalším úspechom je podľa vicepremiérky to, že maximálna miera spolufinancovania projektov financovaných z budúcich fondov EÚ, ktoré budú realizované v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, bude len na úrovni 15 percent. „Pôvodný návrh na rokovaniach v Bruseli predpokladal dvojnásobnú úroveň spolufinancovania, čo by v budúcnosti vytváralo dodatočnú záťaž a zvýšený tlak na štátny rozpočet Slovenskej republiky, ale aj samotných prijímateľov,“ upozornila.

Peniaze zo štedrého európskeho balíka treba podľa ministerky Remišovej investovať najmä do troch oblastí – vysporiadať sa s dlhmi minulosti, reagovať na krízu súčasnosti a vybudovať moderné Slovensko pre 21. storočie.

„Musíme sa vysporiadať s dlhmi z minulosti. Na Slovensku máme obrovskú záťaž, ktorú si tlačíme pred sebou už celé desaťročia – environmentálne záťaže, ktoré ničia život a zdravie ľuďom, ako napríklad znečistenie na Žitnom ostrove alebo v Strážskom, prístup ľudí k pitnej vode, infraštruktúra. Tento dlh potrebujeme splatiť, aby sme odovzdali deťom zelenšiu a zdravšiu krajinu.“

Druhou oblasťou, kam musí Slovensko investovať, je zmierňovanie následkov pandémie COVID-19. „Dnes čelíme najväčšej kríze od druhej svetovej vojny. Potrebujeme zabojovať o každé jedno pracovné miesto, zrekonštruovať nemocnice, zlepšiť sociálnu starostlivosť, začať veľké reformy v školstve, zdravotníctve, v samospráve,“ zdôraznila ministerka Remišová.

„Ak chceme pomôcť Slovensku, musíme investovať peniaze tiež do inovácií, digitalizácie, lepších služieb štátu a odvetví budúcnosti, ktoré nám pomôžu presadiť sa vo svete. Takisto chceme pomôcť slovenským výskumníkom pri získavaní peňazí z európskeho programu Horizont, pretože každé jedno euro, takto získané navyše k našim eurofondom, je veľkou pomocou. Na Slovensku máme mnoho šikovných ľudí, ktorí vyvíjajú výrobky a riešenia na svetovej úrovni, tieto oblasti musíme podporiť, pretože v súčasnosti sme viazaní len na jedno dominantné odvetvie – automobilový priemysel, pričom naše pracovné miesta ohrozuje automatizácia. Vzhľadom na demografické zmeny je potrebné podporovať zamestnávanie a sociálne služby, vzdelávanie a sociálne inovácie, ako aj dlhodobú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Spravím všetko pre to, aby sme pomoc z EÚ čerpali jednoducho, transparentne a s minimom byrokracie. Aby sa zo Slovenska stala jedna z najúspešnejších prosperujúcich krajín,“ dodala Remišová.