Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Európska komisia schválila podporu vlády SR vo výške 9,6 milióna eur pre Hornonitrianske bane Prievidza

Ďalší  dôležitý míľnik v etape transformácie regiónu horná Nitra sa plní. Jeden z kľúčových projektov akčného plánu transformácie hornej Nitry sa môže na základe súhlasu Európskej komisie (EK) začať implementovať. Komisia odobrila podporu vlády SR vo výške 9,6 milióna eur pre Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP, a.s.).

Cieľom štátnej pomoci je uľahčiť proces zatvárania baní, čo umožní národný projekt financovaný cez Operačný program Ľudské zdroje. Medzi hlavných partnerov patrí HBP a.s.,ako aj  mestá Handlová, Prievidza a Nováky. Tento projekt je výnimočný tým, že v záujme uľahčenia procesu ukončovania prevádzky bude podporená rekvalifikácia zamestnancov ešte počas ich pôsobenia v spoločnosti. Znamená to, že 6 mesiacov sa budú zúčastňovať na rekvalifikačnom programe, čo im umožní nájsť si nové zamestnanie, pričom budú ešte stále zamestnaní u predchádzajúceho zamestnávateľa. Tento model by bolo možné použiť aj v prípade iných štrukturálnych zmien na pracovnom trhu v dôsledku krízy a transformácie hospodárstva.

Projekt vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ten je gestorom Akčného plánu transformácie hornej Nitry, pričom tento projekt je kľúčovým prvkom jeho implementácie.

Hlavným cieľom projektu je teda zmierniť dopady ukončenia činnosti spoločnosti HBP a.s. na jednotlivých zamestnancov a vytvoriť pre nich podmienky pre čo najplynulejší prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania, do iných odvetví. Zamestnanci, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia prídu o zamestnanie a stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, budú podporení prostredníctvom cielenej pomoci, zameranej na  zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Budú tak pripravení na nové podmienky a tiež sa zvýšia ich šance na plynulý prechod do novej práce či k podnikaniu. Projekt tak bude mať pozitívny dopad aj na zamestnanosť v regióne, pretože rekvalifikácia ešte počas trvania pracovného pomeru výrazným spôsobom eliminuje riziko nárastu nezamestnanosti.