Preskočiť na obsah
3. októbra 2017

Implementácia eurofondov sa citeľne zrýchlila

Piešťany, 3. október 2017 –  V tomto roku sa Slovensku podarilo dosiahnuť v oblasti eurofondov niekoľko zásadných medzníkov, povedal podpredseda vlády P. Pellegrini na 3. rokovaní Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020.  Európska komisia potvrdila splnenie všetkých ex-ante kondicionalít, teda podmienok, ktoré sa Slovenská republika zaviazala splniť najneskôr do konca roka 2016. Ukončil sa proces dezignácie, čiže nastavenia fungovania deviatich hlavných operačných programov, prijal sa Akčný plán na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenia čerpania štrukturálnych fondov. Taktiež sa zrýchlilo vyhlasovanie výziev, kontrahovanie a čerpanie.

„Od vzniku  môjho Úradu sme zaznamenali  43-percentný nárast vo vyhlásených výzvach, čo predstavuje zvýšenie o 3,43 miliardy eur. Objem zazmluvnených prostriedkov sa zvýšil o 134 percent, teda o 2,78 miliárd. Čerpanie sa zvýšilo o 500 percent, a to je nárast o 1,2 miliardy eur,“ oznámil vicepremiér Peter Pellegrini, ktorý je predsedom Národného monitorovacieho výboru pre EŠIF.

„Samozrejme, čerpanie financií na základe už podpísaných zmlúv je len poslednou fázou celého cyklu, ktorý sa začína vyhlasovaním výziev a pokračuje prijímaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok, posudzovaním a hodnotením jednotlivých žiadostí. Našou prioritou je však vysoko transparentný a efektívny  proces implementácie EŠIF, o ktorý sa snažíme aj prostredníctvom zverejnených opatrení Akčného plánu.  Ním zároveň procesy aj zjednodušujeme, tak, aby občania v ktoromkoľvek kúte Slovenska pocítili pozitívny vplyv európskych zdrojov.“ dodal.

Národný monitorovací výbor zasadá raz ročne. Experti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a ďalších orgánov štátnej správy, samosprávy, hospodárskych a sociálnych partnerov a zástupcov tretieho sektora sa v Piešťanoch stretli aj s delegáciou Európskej komisie, ktorá v uvedenom NMV plní úlohu pozorovateľov,  aby rokovali o stave implementácie eurofondov na Slovensku.

Vítam možnosť zúčastniť sa zasadnutia Národného monitorovacieho výboru v Piešťanoch. Som rád,  že sa môžeme otvorene porozprávať o tom, ako posilniť implementáciu európskych štrukturálnych a  investičných fondov na Slovensku. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že sme pripravení so slovenskými orgánmi diskutovať o ďalšom postupe v oblasti zjednodušenia a transparentnosti EŠIF-u,“ povedal riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie (tzv. DG REGIO) Erich Unterwurzacher.

Zasadnutie sa venovalo stavu čerpania eurofondov a ich implementácie v rámci jednotlivých operačných programov. Súčasťou programu bola aj diskusia o Akčnom pláne na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania EŠIF, ktorý bol 27. septembra jednohlasne schválený vládou SR.

V rámci rokovania boli členovia a pozorovatelia Národného monitorovacieho výboru oboznámení s činnosťou informačno–poradenských centier, s budovaním smart cities a so základnými informáciami o procese prípravy politiky súdržnosti po roku 2020. V stredu budú mať možnosť navštíviť niektoré realizované projekty v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Úryvok z vyjadrenia podpredsedu vlády Petra Pellegriniho (m4a) na 3. rokovaní Národného monitorovacieho výboru pre EŠIF 2014 – 2020.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim