Preskočiť na obsah
15. júna 2020

Informácia o neformálnej videokonferencii ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

Chorvátsko, ktoré je predsedníckou krajinou v Rade Európskej únie (EÚ), zorganizovalo videokonferenciu ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ. Ministri sa venovali najmä dôsledkom pandémie na celú úniu.

Európska komisia v reakcii na pandémiu predložila viaceré legislatívne návrhy s cieľom zmobilizovať všetky možné prostriedky na riešenie potrieb a výziev po COVID-19. Predložila návrh na celkový plán obnovy pre Európu, ako aj upravený návrh rozpočtu na roky 2021-2027 spolu s návrhmi nariadení EÚ pre politiku súdržnosti.

Ministri sa počas videokonferencie venovali dvom hlavným oblastiam. Jednak zabezpečeniu rovnováhy medzi opatreniami na nápravu krízy a dlhodobými cieľmi politiky súdržnosti, ako aj rozdeleniu financií v jednotlivých členských štátoch na cielenú podporu najmenej rozvinutých regiónov a najviac postihnutým sektorov.

Členské štáty sa zhodli na tom, že cieľom opatrení, ktoré reagujú na krízu, musí byť jednoznačne rýchla obnova ekonomiky. Zamerať sa pritom treba na tie najviac postihnuté regióny EÚ. Veľkou výzvou je čo najskôr schváliť návrh rozpočtu. Existuje však jedna oblasť, na ktorú majú jednotlivé krajiny rozdielne názory, a tou je flexibilita vyplývajúca z legislatívnych návrhov. Krajiny, ako sme napríklad my, Česko, Poľsko, Cyprus či Estónsko, totiž žiadajú ešte väčšiu flexibilitu. Ide napríklad o vyššie spolufinancovanie zo strany únie, miernejšie pravidlá pre tzv. dekomitment, ako aj podmienky tematickej koncentrácie.

V únii existujú krajiny, ktoré sú tzv. čistými platcami. Znamená to, že do európskeho rozpočtu prispievajú viac, ako z neho reálne získavajú. Ministri týchto krajín sa potrebujú uistiť, že alokované zdroje budú z dlhodobého hľadiska efektívne. Preto musia vedieť, ktoré sektory môžu priniesť zamestnanosť, pretože napríklad renovácie budov takými opatreniami nie sú. Financie by mali byť použité najmä na zlepšenie zdravotníckeho systému, výskum a vývoj, najmä v oblasti áut na elektrický a vodíkový pohon, na podporu na udržanie zamestnanosti (kurzarbeit), ako aj na zelené a digitálne technológie. V rámci návrhov pre politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027 sme očakávali viac flexibility, najmä pokiaľ ide o výšku spolufinancovania, pravidlo n+2 a tematickú koncentráciu.

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim