Preskočiť na obsah
18. júna 2019
CKO

Iniciatíva Európskej komisie Catching-up Regions v Prešovskom kraji slávnostne ukončila prvú fázu

Zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), zástupcovia Európskej komisie DG Regio, Svetovej Banky a  Prešovského  samosprávneho kraja a riadiacich orgánov operačných programov sa zúčastnili záverečného slávnostného ukončenia prvej fázy  Iniciatívy EÚ pre zaostávajúce regióny (Catching-up Regions), ktorá je zameraná na podporu územia Prešovského  samosprávneho kraja.

Spoločne vyhodnotili postup rozpracovania jednotlivých segmentov Akčného plánu- energetickú efektívnosť verejných budov PSK, geografický informačný systém, regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v oblasti podpory endogénneho potenciálu Prešovského kraja, odborné vzdelávanie ako aj zosúladenie existujúcej ponuky odborných študijných programov a potrieb trhu práce v PSK.

Zástupcovia ÚPVII, Európskej komisie a Svetovej banky sa zhodli na tom, že je kľúčové sústrediť pozornosť na prioritné oblasti prvej fázy, a to na školstvo, investície do ľudských zdrojov v školstve, turizmus. Generálna riaditeľka Denisa Žiláková v panelovej diskusii  „Zaostávajúce regióny v EÚ– ako uzavrieť, zmenšiť konvergenčnú medzeru“ vyzdvihla dôležitú úlohu ÚPVII ako národného koordinátora a zároveň ocenila prácu expertov Svetovej banky a Európskej komisie. „Slovenské regióny  dostali stimul k rozvoju a rastu. Zámer „byť katalyzátorom“ ekonomického rozvoja v regióne sa pozitívne prejavil výrazným zefektívnením spolupráce medzi samosprávou a riadiacimi orgánmi operačných programov,“ povedala Žiláková.

ÚPVII, Svetová banka a Európska komisia budú pokračovať v Iniciatíve Catching-up Regions v Prešovskom samosprávnom kraji prostredníctvom druhej fázy a zároveň v marci rozšírili pôsobnosť aj do ďalšieho z krajov Slovenska, ktorý potrebuje pomoc pri prepojení verejného a súkromného sektora a pomoc pri získavaní a zmysluplnom  využívaní fondov EÚ, do Banskobystrického samosprávneho kraja.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim