Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Lepšia diagnostika onkologických ochorení znamená väčšiu šancu na život – pomôže pri nej eurofondový projekt OnkoAsist

MIRRI SR vyčlenilo na nadstavbu systému eZdravie 7 miliónov eur

Veľká pomoc pre pacientov, lekárov i nemocnice. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vytvorí systém pre lepší manažment onkologických ochorení. Riadiaci výbor pre PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválil národný projekt „OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo vyzvanie na projekt v hodnote 7,1 milióna eur.

„Slovensko, žiaľ, patrí v rámci EÚ ku krajinám s vysokým počtom onkologických ochorení. Podľa odhadov bolo u nás v roku 2020 diagnostikované onkologické ochorenie približne 30 000 pacientom. Preto eurofondy smerujeme aj do oblastí a projektov, ktoré prinesú pozitívnu zmenu a zvrátia tento negatívny trend,” povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Na základe údajov Národného centra zdravotníckych informácií čaká pacient od prvej návštevy všeobecného lekára po návštevu špecialistu od 92 do 104 dní. Od návštevy špecialistu k onkológovi to pacientovi trvá ďalších 23 až 30 dní. „Je to veľmi dlhá doba, vieme, že pri onkologických ochoreniach hrá čas jednu z kľúčových úloh. Na projekt Národného centra zdravotníckych informácií, ktorý výrazne zlepší manažment pacienta, sme vyčlenili viac ako 7 miliónov eur. Investície do nemocníc, obnovy ambulancií, infraštruktúry či podpory zdravotníckeho výskumu budú pokračovať aj z nových eurofondov v rámci Programu Slovensko, aj z Plánu obnovy a odolnosti.“

Zvýšiť počet úspešných odhalení onkologických ochorení v ranných štádiách, zlepšiť manažment pacienta od diagnostiky až po liečbu a skrátiť čakacie doby na špecializované vyšetrenia, to je základom úspechu v boji s onkologickými ochoreniami. Aj vďaka projektu OnkoAsist sa môže na Slovensku podariť zvýšiť počty vyliečených pacientov.

OnkoAsist odstráni súčasné komunikačné bariéry medzi jednotlivými pracoviskami a cesta pacienta od všeobecného lekára cez ambulancie špecialistov a špecializované pracoviská až po nemocnice sa zjednoduší a zrýchli. V jednotnom systéme bude sústredená evidencia vyšetrení aj nálezov a vďaka výmene papierovej dokumentácie za elektronickú bude možné efektívnejšie plánovať a vykonávať vyšetrenia či odstrániť duplicitné lekárske úkony.

Projekt bude fungovať ako nadstavba systému eZdravie určená pre onkologických pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj národné inštitúcie, ktoré budú môcť využívať štatistické a znalostné databázy ako súčasť projektu (napríklad štatistiky pre ministerstvo zdravotníctva, štatistický úrad, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a podobne).

Pilotná prevádzka projektu OnkoAsist sa zameria na tri najčastejšie onkologické diagnózy spojené s vysokou úmrtnosťou – rakovinu pľúc, hrubého čreva a prsníka. Spustená bude v sto ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a v ôsmich kľúčových onkologických centrách (Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, FN Trnava, FN Nitra, FN Trenčín, FN FDR Banská Bystrica, FN Martin a Východoslovenský onkologický ústav Košice).

Vyzvanie na národný projekt je zverejnené na tu: Vyzvanie č. OPII-2022/7/60-NP na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na národný projekt: OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)