Preskočiť na obsah
4. októbra 2017
CKO

Neplaťte drahých konzultantov kvôli eurofondom! Poradenstvo získajte bezplatne

Trnava, 4. október 2017 – Úradu podpredsedu vlády  Petra Pellegriniho sa v spolupráci so siedmimi krajskými mestami podarilo prepojiť Slovensko sieťou informačno-poradenských centier (IPC). IPC poskytujú komplexný informačný servis o eurofondoch, individuálne konzultácie pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok a organizujú vzdelávacie aktivity, ktoré pokrývajú aktuálne témy týkajúce sa eurofondov.  Vicepremiér Peter Pellegrini dnes počas návštevy IPC v Trnave za prítomnosti predsedu VÚC Tibora Mikuša predstavil výsledky IPC na Slovensku.

„Aj v nastupujúcej digitálnej ére potrebujú ľudia na Slovensku mať miesta, kde môžu osobne prekonzultovať svoje nápady a projekty, na ktoré chcú využiť európske financie.  Informačno-poradenské centrá sú tými miestami,  ktoré  bezplatne pomáhajú pri tvorbe žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EÚ. Výsledkom je 231 projektov, z ktorých až 157 bolo schválených,“ zdôraznil vicepremiér Peter Pellegrini. Od svojho vzniku evidovali pracovníci centier 1270 konzultácií a zorganizovali 62 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo takmer 3000 ľudí.

Trnavské IPC začalo svoju činnosť v septembri 2016. Má v databáze približne 270 klientov a za prvých 10 mesiacov svojho fungovania poskytovalo najmä všeobecné konzultácie o výzvach a operačných programoch, ale aj o samotnej príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). V spolupráci s jednotlivými riadiacimi orgánmi i samostatne zorganizovalo semináre a školenia pre viac ako 300 účastníkov.

Pracovníci IPC poskytujú kvalifikované a komplexné informácie o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov. Potenciálni žiadatelia môžu kontaktovať vyškolených odborníkov, ktorí im bezplatne pomôžu pri vypracovaní projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ale aj poradia s prípravou konkrétnych projektov. Občania alebo podnikatelia nemusia uhradiť žiadne konzultantské  poplatky, zaväzovať sa zmluvami alebo zaplatiť poradcovi, ak bola ich žiadosť úspešná.

IPC informujú registrovaných záujemcov o aktuálne vyhlasovaných výzvach pomocou hromadných emailov. Individuálne konzultácie poskytujú telefonicky, emailom alebo osobne, pričom záujem o tieto služby stále narastá. Vzdelávacie aktivity majú charakter seminárov a venujú sa aktuálnym témam ako je verejné obstarávanie, systém riadenia EŠIF, informácie k jednotlivým výzvam a pod.

Vďaka IPC je možné priamo v regiónoch získavať včasné, presné a ucelené informácie, čo pomáha jednak samotným žiadateľom, ako aj podporuje efektívnejšiu implementáciu a vyššiu mieru čerpania v súčasnom programovom období. Najväčší záujem je o Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program Kvalita životného prostredia a Operačný program ľudské zdroje.

IPC spolupracujú s ďalšími regionálnymi pracoviskami a kontaktnými bodmi, ako sú napríklad Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka, Europe Direct, regionálnymi združeniami ZMOS, atď.

„Naším cieľom je, aby sme sedem krajských IPC mohli využívať aj v rámci iných projektov a vyhli sme sa duplicitám, keď niektorý z iných štátnych orgánov potrebuje realizovať informačnú kampaň, alebo sa dostať bližšie k ľuďom. Nemuseli by preto vytvárať svoje vlastné poradenské centrá, ale tam, kde je to možné skĺbiť, by mohli využívať už zabehnuté IPC,“ uviedol podpredseda vlády Pellegrini.

IPC sú financované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim