Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Oznámenie o strategickom dokumente „Operačný program Slovensko“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Operačný program Slovensko“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.vicepremier.gov.skwww.enviroportal.sk.

Oznámenie o strategickom dokumente Operačný program Slovensko – slovenský jazyk (PDF, 996 KB)

Oznámenie o strategickom dokumente Operačný program Slovensko – anglický jazyk (PDF, 828 KB)

 

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu môžete zaslať do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľudovíta Štúra 1 

812 35 Bratislava