Preskočiť na obsah
19. septembra 2019
CKO

Pracovná skupina pre budúce eurofondy sa zaoberala investičnými prioritami Slovenska

Pracovná komisia podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre budúce eurofondové programové obdobie sa stretla na svojom 2. zasadnutí. Jej dnešným primárnym cieľom bolo hovoriť o investičných prioritách Slovenska v súvislosti s jednotlivými cieľmi politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.

Návrh investičných potrieb, o ktorých dnes členovia komisie hovorili, je výsledkom procesu, na ktorom spolupracovala štátna správa so samosprávou, neziskovým i súkromným sektorom, ako aj s rôznymi profesijnými združeniami. Aby boli názory na investičné priority čo najviac reprezentatívne, v apríli tohto roku bolo cez online dotazník oslovených 326 rôznorodých subjektov. Doručených bolo po skončení prieskumu 150 odpovedí.

„Návrh Partnerskej dohody Slovenska a príprava budúceho programového obdobia musia byť výsledkom širokého participatívneho procesu, aby sme vedeli, na aké konkrétne oblasti sa musíme zamerať, aby eurofondy Slovensku skutočne pomohli. Len tak ich budeme schopní efektívne čerpať,“ povedal vicepremiér Richard Raši.

Výstupy z dotazníka sa následne konzultovali s ministerstvami, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé tematické oblasti v rámci cieľov eurofondovej politiky. Rezorty na ich základe spracovali tzv. návrhové listy, v ktorých zadefinovali podrobnejšie návrhy opatrení spolu s odôvodnením, prečo sú potrebné. Spolu vypracovali 239 takýchto listov. Od mája do augusta sa predstavitelia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu stretávali s kompetentnými z rezortov, stretnutí bolo viac ako 70.

Návrh investičných priorít bude po dnešnom stretnutí komisie upravený a následne sa bude o ňom diskutovať v pracovnej skupine Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, ako aj na Rade vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody a operačných programov 2021 – 2027. Jeho finálna podoba bude súčasťou návrhu Partnerskej dohody SR, o ktorej bude Slovensko vyjednávať s Európskou komisiou.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim