Preskočiť na obsah
26. septembra 2019
CKO

Pracovná skupina pre eurofondovú politiku diskutovala o finančných prioritách Slovenska

Na zasadnutí pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ predstavili zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu návrh investičných priorít Slovenska v eurofondovej politike v budúcom programovom období 2021 – 2027. Následne o ňom členovia diskutovali v piatich paralelných workshopoch, každý sa týkal jedného konkrétneho cieľa politiky súdržnosti.

Diskusiu na každom z piatich workshopov viedol zástupca mimovládneho sektora. Členovia jednotlivých tímov hovorili o obsahovej stránke návrhu materiálu o financovaní, ako aj o najdôležitejších prioritách a potrebách. Diskutovali o nich však s ohľadom na limitovanú finančnú obálku Slovenska na nasledujúce obdobie, ktorá je 13,2 miliardy eur, ako aj na prísne podmienky tematickej koncentrácie.

Po workshope každý moderátor spracoval závery a odporúčania, ktoré na záver zasadnutia pracovnej skupiny odprezentoval. Využijú sa pri finalizácii východiskového návrhu investičných priorít, o ktorom bude následne Slovensko vyjednávať s Európskou komisiou.

Politika súdržnosti Európskej únie je hlavný ekonomický nástroj, ktorý podporuje zvyšovanie ekonomického, sociálneho aj územného rastu. Musíme preto dbať na to, aby malo financovanie budúcich priorít želaný efekt a pomáhalo Slovensku v budúcich rokoch hospodársky rásť.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim