Preskočiť na obsah
29. apríla 2019

V Handlovej sme zorganizovali prvé verejné pripomienkovanie Akčného plánu regiónu horná Nitra

Akčný plán regiónu horná Nitra bolo možné pripomienkovať na prvom stretnutí v Handlovej. Podujatie zorganizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) po šiestich zasadnutiach Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra.

„Dôvodom verejných prerokovaní je snaha získať dôveru občanov, že vláda, región, samospráva a všetci, ktorí sa na príprave transformácie hornej Nitry podieľajú, majú záujem
dosiahnuť základnú víziu plánu. Naštartovať ekonomiku v rôznych oblastiach a zabezpečiť zamestnanosť s vyššou pridanou hodnotou pre región,“ povedal riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ladislav Šimko.

Verejné vypočutie prezentovalo význam akčného plánu, jeho kľúčové časti ako aj systémové opatrenia. Zástupca ÚPPVII a spoločnosti PWC, ako spracovatelia akčného plánu, oboznámili prítomných o stave prípravy a implementácie akčného plánu, ako aj o riešení sociálneho aspektu ukončenia ťažby uhlia v regióne. V Handlovej bolo prítomných približne sedemdesiat ľudí najmä z podnikateľského sektora, samospráv, ako aj aktivistov z neziskového sektora.

Pripomienky z verejného híringu v Handlovej budú zapracované spracovateľom akčného plánu, spoločnosťou PWC v spolupráci s ÚPVII do samotného dokumentu, ktorý bude následne predložený na riadne medzirezortné pripomienkové konanie.

Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra má stanovené štyri hlavné piliere pre transformáciu regiónu horná Nitra. Sú to mobilita a prepojenie regiónu, ekonomika a podnikanie, udržateľné životné prostredie a kvalita života a sociálna infraštruktúra. Dokument analyzuje aj možnosti financovania jednotlivých opatrení akčného plánu z viacerých zdrojov, vrátane dostupných fondov EÚ v programovom období 2014-2020 a v nasledujúcom programovom období.

Ďalšie verejné vypočutia sú naplánované na 3. mája v Novákoch a 7. mája v Prievidzi.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim