Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

V. Remišová rokovala s ministrami V4 o nových návrhoch financovania projektov na zmiernenie dopadov pandémie

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová sa spoločne s ministrami krajín Visegrádskej štvorky (V4) zodpovednými za politiku súdržnosti zúčastnila videokonferencie na tému –  Reflexia na pandémiu COVID-19 a jej dôsledky v Európskej únii (EÚ), ktoré zorganizovala Česká republika, ako predsedajúca krajina V4. Pozvanie prijali aj ministri Bulharska, Rumunska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estónska, za účasti zástupcov chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ a komisárky pre súdržnosť a reformy Elisy Ferreira.

V súvislosti s riešením dôsledkov koronakrízy, predložila Európska komisia (EK) legislatívne návrhy, s cieľom zmobilizovať všetky možné finančné prostriedky na riešenie negatívnych dopadov pandémie. Komisia predstavila komplexný návrh na celkový plán obnovy pre Európu, vrátane revidovaného budúceho európskeho rozpočtu a legislatívnych úprav pre eurofondy.

Vicepremiérka V. Remišová vo svojom vystúpení ocenila reakciu komisie na súčasnú sociálno-ekonomickú situáciu: „Uvedomujeme si, dôležitosť vhodného nastavenia synergií medzi Plánom obnovy pre Európu a intervenciami z fondov EÚ. V rámci legislatívnych návrhov EK a v kontexte prebiehajúcej krízy sme však očakávali väčšiu flexibilitu, najmä ak ide o výšku spolufinancovania podporených eurofondových projektov, pravidlo n+2  a  tematickú koncentráciu. Striktné podmienky tematickej koncentrácie, ktoré nás nútia smerovať väčšinu zdrojov iba do dvoch z piatich cieľov,  považujeme za zásadnú prekážku efektívneho využitia fondov EÚ v prostredí SR,“ zdôraznila vicepremiérka.

Ministri zároveň schválili  deklaráciu, v ktorej sa zhodli na  presadzovaní spoločných pozícií k novým legislatívnym návrhom EK. Ministri žiadajú najmä väčšiu flexibilitu, priaznivejšie a na mieru šité implementačné podmienky pre jednotlivé členské štáty EÚ.