Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová a komisárka Ferreira navštívili hornú Nitru: Budúcnosť uhoľného regiónu musí byť zelená a zdravá

Na zdravej budúcnosti hornej Nitry nám záleží. Vicepremiérka Veronika Remišová dnes spolu s eurokomisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreira navštívila región, v ktorom sa do roku 2023 skončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia. Ekonomické a sociálne zmeny pomôže ľuďom na hornej Nitre zvládnuť podpora z európskeho Fondu na spravodlivú transformáciu, z ktorého Slovensko dostane 459 miliónov eur.

„Ťažba uhlia viedla na hornej Nitre k vážnym dôsledkom na životnom prostredí aj v sociálnej situácii. Ľudia sa však môžu spoľahnúť na našu pomoc. Horná Nitra bude oprávnená čerpať výraznú podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu, z ktorého bude mať Slovensko až 459 miliónov eur. Z týchto peňazí budeme podporovať tvorbu nových pracovných miest, rozvoj infraštruktúry aj revitalizáciu životného prostredia. Ľudia, ktorí dlhé roky tvrdo pracovali v baniach a ich rodiny žili a žijú v znečistenom prostredí si zaslúžia, aby im štát pomohol zásadné zmeny dobre zvládnuť. Budúcnosť hornej Nitry musí byť zelená a zdravá,“ vyhlásila ministerka Remišová.

S cieľom vytvoriť s predstihom zásobník projektov vicepremiérka vyhlásila prednedávnom online výzvu na zber projektových zámerov pre podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu. V rámci prvého kola bolo predložených 349 projektových zámerov, z toho pre hornú Nitru bolo 147 zámerov. Región ma vysoký potenciál zníženia emisií (1,5 milióna ton ročne) a  po ťažbe potrebuje revitalizovať svoje územie, sanovať environmentálne záťaže a zlepšiť kvalitu životného prostredia, napríklad pokiaľ ide o rieku Nitra.

“Verím, že aj vďaka týmto peniazom a dobrým projektom, ktoré ľudia a inštitúcie tohto regiónu pripravili, sa kvalita života obyvateľov hornej Nitry významne zvýši. Je to náš spoločný cieľ,” uviedla Remišová.

Vicepremiérka si s eurokomisárkou prezreli aj odkalisko, ktoré slúžilo na uskladňovanie popola z uhoľnej elektrárne. Práve na bývalých odkaliskách na hornej Nitre by po revitalizácii mohol vzniknúť najväčší fotovoltaický park s výkonom až 80 MW.

“Odkalisko sa dnes už na pôvodný účel nevyužíva. Je to znečistené územie a nedá sa využiť napríklad na poľnohospodársku výrobu. Takýto typ územia sa však dá ideálne využiť na priemyselnú alebo energetickú činnosť. Priemyselne parky sa musia prioritne budovať v nevyužívaných priemyselných areáloch, aby sa pre ne zbytočne nemusela zaberať drahocenná poľnohospodárska pôda,” podotkla vicepremiérka.

Doteraz predložené transformačné projekty pre hornú Nitru majú potenciál vytvoriť 3 400 nových pracovných miest. Ide o projekty, ktoré plnia ciele pilierov Plánu spravodlivej transformácie, ktorými sú:

  • Hospodárska diverzifikácia
  • Udržateľné životné prostredie
  • Kvalita života a sociálna infraštruktúra.

V pilieri hospodárskej diverzifikácie projektové zámery vytvoria pracovné miesta napríklad v oblasti agro-potravinárskeho sektora, s ktorým sú už na hornej Nitre transformačné skúsenosti. Ďalej sú to nové príležitosti v strojárskej produkcii, kde je možné využiť aj skúsenosti a zručnosti súčasných zamestnancov baní.

Významný potenciál pre tvorbu nových pracovných miest ukazuje aj pilier udržateľného životného prostredia, v rámci ktorého sú predložené projekty zamerané na čistú energiu – využitie vodíka, revitalizáciaa využitie znečistených území a projekty z oblasti obehového hospodárstva.

Pilier Kvalita života a sociálna infraštruktúra obsahuje projektové zámery zlepšujúce sociálnu a zdravotnú infraštruktúru, liečbu a rehabilitáciu onkologických pacientov a pacientov s respiračnými ochoreniami. Do tohto piliera patria taktiež zámery na budovanie vzdelávacích a inovačných centier, ktoré zvýšia atraktívnosť pracovných príležitostí pre mladú generáciu.

„S cieľom urýchliť prípravu kľúčových projektov financovaných z nového Operačného programu Slovensko vyhlásime už v tomto programovom období výzvu zameranú na podporu predprojektovej prípravy. Jej cieľom je poskytnúť finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie investičných projektov, ktoré budú v programovom období 2021-2027 financované už z nových eurofondov. Horná Nitra má potenciál stať sa vďaka týmto investíciám úspešným, životaschopným a zdravým regiónom,” uviedla vicepremiérka Remišová.

„Okrem prípravy Plánu na spravodlivú transformáciu sme už vlani na hornej Nitre rozbehli veľké projekty za takmer 55 miliónov €. Pomáhame malým a stredným podnikom, preškoľujeme baníkov a podporujeme pracovné miesta, začína sa budovať obchvat mesta Prievidza a ďalšie projekty cestnej infraštruktúry,“ vymenovala ministerka investícií.

Komisárka Ferreira prišla na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie podpredsedníčky vlády. Pred výjazdom na hornú Nitru sa stretli ráno v Bratislave na rokovaní s predsedom vlády Eduardom Hegerom. Hovorili o Pláne obnovy, o nových eurofondoch na roky 2021 – 2027 ako aj o opatreniach na dočerpanie prostriedkov z aktuálneho programového obdobia. Vicepremiérka informovala o piatom balíčku na zjednodušenie eurofondov s tým, že antibyrokratické opatrenia výrazne urýchľujú čerpanie eurofondov. Už polovica operačných programov má v júni splnený minimálny limit čerpania pre tento rok, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazný posun v efektivite využívania eurofondov.