Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Investície do vzdelávania sú pre budovanie úspešnej krajiny prvoradé – rozvíjame spoluprácu s poprednými univerzitami Slovenska

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpísala memorandum s Technickou univerzitou v Košiciach

Zapájame vedu, inovácie a potenciál našich vysokých škôl do zlepšovania fungovania štátnej a verejnej správy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podpíše memorandá o spolupráci s poprednými slovenskými univerzitami. Prvou z nich je Technická univerzita v Košiciach. Memorandum o spolupráci s touto prestížnou vysokou školou podpísala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

„Investície a podpora kvalitného vzdelávania sú zásadným predpokladom pre úspech Slovenska. Predchádzajúce vlády, žiaľ, nedokázali naplno využiť v prospech štátu potenciál, ktorý môže ponúknuť akademická obec aj odborné a výskumné kapacity našich vysokých škôl. To sme sa rozhodli zmeniť. Máme ambíciu získať pre štát najlepších odborníkov a umožniť študentom našich popredných univerzít získať potrebné skúsenosti a prax, motivovať ich, aby potom svoje poznatky profesne rozvíjali doma, v prospech Slovenska. Preto rozvíjame spoluprácu s našimi špičkovými univerzitami. Dnes som podpísala rámcové memorandum s Technickou univerzitou v Košiciach a už o pár dní za naše ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpíšeme memorandá o spolupráci s ďalšími troma poprednými vysokými školami – s Ekonomickou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave,“ uviedla ministerka Veronika Remišová.

Memorandum o spolupráci medzi MIRRI SR a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) podpísala podpredsedníčka vlády Remišová počas návštevy košickej univerzity. Univerzitu navštívila spoločne s komisárkou  Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreirou a komisárom pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolasom Schmitom na záver dvojdňového pracovného programu konferencie k Programu Slovensko.

Na základe memoránd s univerzitami odborné sekcie ministerstva investícií zapoja študentov a odborníkov z akademického prostredia do štátnych projektov z oblastí eurofondov, inovácií, štátneho IT či regionálneho rozvoja. „Naším cieľom je, aby pre štát pracovali tí najlepší. A nadaným študentom chceme dať šancu získať unikátne vedomosti a skúsenosti, ktoré ponúkajú iba štátne projekty,” povedala Remišová.

Jednou z oblastí unikátnej spolupráce MIRRI SR a univerzít je napríklad budovanie inteligentných regiónov a miest, a to aj v súvislosti so zmenou klímy a rozvojom štátneho IT a kybernetickej bezpečnosti.

„Inovácie a nové technológie sú, a čoraz viac budú, hnacím motorom rozvoja slovenskej ekonomiky. Sú kľúčové pre prosperitu a lepšiu budúcnosť Slovenska, lebo len dynamické inovatívne odvetvia dajú ľuďom v regiónoch perspektívu a pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou a lepšími platmi. Veľmi ma teší, že práve tu na pôde Technickej univerzity v Košiciach je centrum inovačného ekosystému celého regiónu s celoštátnym dosahom – a to Univerzitný vedecký park Technicom. Jeho súčasť, startupové centrum, ktoré podporuje malé a stredné hi-tech firmy, je príkladom, ako možno prenášať výsledky výskumu a inovácií z univerzitnej pôdy do rozvoja podnikateľského prostredia. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa podieľala aj na vzniku prvého slovenského vodíkového auta a vyvíja ďalšie vodíkové technológie, vďaka ktorým Slovensko drží krok so svetovými inovačnými trendmi,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Ministerka investícií taktiež navštívila Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster, ktorého cieľom je prepájať vedeckú a akademickú obec s inovačnými spoločnosťami a rozvíjať tak regionálnu inovačnú ekonomiku.