Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Poradenské centrá pomáhajú žiadateľom o eurofondy bezplatne, vlani poskytli vyše 2 200 konzultácií

Žiadatelia o eurofondy, ktorí nemajú dostatok skúseností alebo vedomostí a potrebujú poradiť, ako získať zdroje z Európskej únie, sa už štyri roky môžu obrátiť na Informačno-poradenské centrá (IPC). Tie poskytujú záujemcom svoje služby bezplatne. Sieť ôsmich centier naprieč celou krajinou spadá pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Záujemcovia o podporu zo zdrojov EÚ ich nájdu v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešovskom kraji, kde sú dve – v Prešove a v Humennom.

Vlani poskytli aj napriek pandémii koronavírusu klientom viac ako 2 200 konzultácií. Centrá zároveň zaslali takmer 800 cielených informačných e-mailov o aktualitách týkajúcich sa eurofondov a spolupracovali na organizácii 65 informačných seminárov. Neustále sa zväčšuje aj databáza klientov, ktorí o pomoc prejavia záujem, aktuálne obsahuje takmer 5 000 kontaktov.

„Robíme všetko pre to, aby sme eurofondy zbavili zbytočnej byrokracie a zjednodušili ich čerpanie tak, aby sa peniaze čo najrýchlejšie dostávali do regiónov. Po nástupe novej vlády v marci 2020 sa nám v tomto smere podarilo dosiahnuť veľký úspech, keď sme čerpanie za necelých deväť mesiacov zlepšili o 1,98 miliardy eur. Informačno-poradenské centrá v krajských mestách sa osvedčili ako užitočný a funkčný nástroj, ktorý subjektom v regiónoch poskytuje bezplatnú pomoc pri žiadaní o eurofondy,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Klienti v roku 2020 predložili s podporou centier viac ako 450 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z ktorých boli viac ako dve tretiny práve vďaka pomoci IPC úspešné.

V čase pandémie mali pritom Informačno-poradenské centrá obmedzené možnosti, ako pomáhať žiadateľom o eurofondy.  Obmedzené boli najmä osobné konzultácie či semináre, ktoré sa preniesli buď do online priestoru alebo sa riešili telefonicky či e-mailom. Väčší dôraz centrá kládli na zasielanie informačných e-mailov, ako aj na zverejňovanie informácií na webovej stránke a na sociálnych sieťach.

IPC sa stali rešpektovaným partnerom v procese implementácie fondov Európskej únie na regionálnej úrovni, žiadatelia a prijímatelia ich činnosti a pomoci dôverujú. Dokazuje to aj najnovší prieskum – veľmi spokojných, resp. spokojných s prácou IPC a ich poradenstvom bolo takmer 70 percent klientov. Oceňujú najmä fakt, že centrá poskytujú kvalitné poradenské služby a informácie bezplatne a žiadatelia tak nemusia platiť za konzultácie iným subjektom.

S pomocou IPC sa podarilo vlani zrealizovať naprieč celým Slovenskom množstvo projektov. Jedným z prijímateľov bola napríklad Autoškola lara z Topoľčian, ktorá využila eurofondy na vyhľadávanie nových zamestnancov, na mzdy pre dvoch ľudí, ako aj na mentoring. IPC pomohli tiež školám s úspešnou implementáciou projektov – od žiadosti o nenávratný finančný príspevok, cez začiatok aktivít až po žiadosť o platby a záverečnú monitorovaciu správu. Pomoc takto dostala napríklad základná škola na ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom, škola na ulici J. Thurzu v Detve či základná škola na Angyalovej ulici v Kremnici.