Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Slovensko začína čerpať nové eurofondy – prvé výzvy z takmer 13-miliardového balíka pôjdu na rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov

Dobrá správa pre Slovensko – začíname čerpať z takmer 13-miliardového balíka nových eurofondov. Európska komisia totiž uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) tak získalo na ním riadený hlavný eurofondový program – Program Slovensko – a dva programy Interreg spolu 189,4 milióna eur. Znamená to, že už čoskoro budeme môcť z nových eurofondov vyhlásiť prvé výzvy.  

„Nové eurofondy sú pre Slovensko obrovskou šancou, ako posunúť našu krajinu vpred, ako zásadne zlepšiť životy ľudí a stať sa opäť hospodárskym tigrom strednej Európy. Už sme to ako krajina raz dokázali a som presvedčená, že máme na to, aby sme sa ním opäť stali. Nové eurofondy budeme investovať tak, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali dobre platenú prácu, fungujúce služby a európsku kvalitu života. Pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou budú len v dynamických inovatívnych odvetviach – preto budeme oveľa viac investovať do vedy, výskumu a inovácií. Spolu sme na to určili takmer 2 miliardy eur,“ uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Európska komisia schválila štyri programy politiky súdržnosti pre nové programové obdobie: Program Slovensko, program Interreg Slovensko-Česko a Interreg Slovensko-Rakúsko (spolu zálohové platby vo výške 189,4 milióna eur), ktoré riadi MIRRI SR, a tiež Program Interact (900 000 eur) v gescii Bratislavského samosprávneho kraja. Schválené zálohové platby znamenajú, že sa môžu začať uhrádzať výdavky na projekty v novom programovom období. „Už čoskoro vyhlásime z Programu Slovensko prvé výzvy – podpora pôjde do školskej a športovej infraštruktúry, rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov,“ vymenovala Remišová. Medzi prvými budú tiež podporené projekty z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky v regiónoch prechádzajúcich na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

„Program Slovensko je najväčšou reformou eurofondov v histórii Slovenska. Nové eurofondy, z ktorých na lepší život na Slovensku budeme môcť využiť takmer 13 miliárd eur, sú bez zbytočnej byrokracie, jednoduchšie a transparentnejšie. Poučili sme sa zo zlého nastavenia, ktoré sme zdedili po bývalých vládach a nové eurofondy sme úplne zreformovali. Šesť doterajších operačných programov sme nahradili jediným Programom Slovensko, s jednotnou metodikou aj pravidlami, počet administratívnych orgánov sme okresali o dve tretiny. Navyše, kontrolu verejného obstarávania, ktoré bývalo veľakrát najproblematickejšou časťou realizácie projektov, bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie,“ zdôraznila ministerka investícií.

Najväčšia časť investícií je v Programe Slovensko určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. eur), zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov (722 mil. eur) a energetická efektívnosť podnikov (78 mil. eur).

Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov – určených je na to takmer 1,9 mld. eur.

Významná časť nových eurofondov pôjde aj na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. eur), ciest II. a III. triedy (169 mil. eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. eur), ale aj do výstavby kanalizácií a vodovodov (668 mil. eur). „Tieto oblasti sú pre Slovensko mimoriadne dôležité – chceme splatiť investičné dlhy, ktoré predchádzajúce vlády neriešili. Že sme si tieto národné investičné priority v Bruseli obhájili, znamená pre našu krajinu veľké víťazstvo,“ dodala Remišová.