Preskočiť na obsah
5. novembra 2020

Vicepremiérka Remišová vyzýva odbornú i laickú verejnosť na Národnú konzultáciu k eurofondom

Jedinečná príležitosť ovplyvniť budúcnosť Slovenska je tu. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová spúšťa historicky prvú Národnú konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie. Vicepremiérka vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby sa do Národnej konzultácie zapojila a pripomienkovala návrh priorít Partnerskej dohody, na základe ktorej bude SR čerpať eurofondy v rokoch 2021 – 2027.

 „Práve teraz sa rodí eurofondový investičný plán pre Slovensko na roky 2021 – 2027. Na návrhu Partnerskej dohody, na základe ktorej sa bude prerozdeľovať 13 miliárd eur z eurofondov v nasledujúcom desaťročí, pracovali tímy špičkových odborníkov. Teraz prizývame širokú odbornú aj laickú verejnosť. Také dôležité rozhodnutia, ktoré sa týkajú osudu celej krajiny a ovplyvnia niekoľko generácií, sa nemajú tvoriť za zatvorenými dverami,“ uviedla vicepremiérka. Upozornila, že tieto eurofondy budú čerpať de facto tri vlády, a preto chce dosiahnuť, aby bola na ich nastavení dosiahnutá čo najširšia dohoda v spoločnosti.

Konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie odštartovala podpredsedníčka vlády už na začiatku októbra so slovenskými europoslancami (1. 10. 2020) a s členmi Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+ (8. – 9. 10. 2020).

Záujemcovia, ktorí chcú pripomienkovať návrh priorít Partnerskej dohody 2021 – 2027 sa môžu zapojiť dvomi spôsobmi. Najlepšie je poslať svoje pripomienky na adresu: narodnakonzultacia@vicepremier.gov.sk

Zaslať treba správne vyplnený formulár, ktorý si stiahnu zo stránky ministerstva mirri.gov.sk

Druhou možnosťou je prihlásiť sa do online prezentácie k jednotlivým cieľom Partnerskej dohody. V rámci týchto prezentácií budú môcť odborná, a neskôr aj laická verejnosť, klásť otázky odborníkom a autorom jednotlivých častí Partnerskej dohody. Prihlásiť sa do online konzultácie je možné zaslaním vyplneného formulára, ktorý záujemcovia nájdu na stránke mirri.gov.sk na adresu: prihlaska@vicepremier.gov.sk

Kvalifikované pripomienky z online prezentácií budú tiež ovplyvňovať finálnu podobu Partnerskej dohody. Do týchto diskusií budú pozvaní zástupcovia odborných organizácií, samospráv, záujmových združení, mimovládneho a neziskového sektora, cirkví, akademického sektora…

Od novembra sa uskutoční päť odborných kôl a jedno univerzálne kolo v oblastiach:

  • Ekologické Slovensko pre budúce generácie (12. 11.)
  • Mobilita, doprava a prepojenosť (13. 11.)
  • Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (19. 11.)
  • Inovatívne Slovensko (26. 11.)
  • Kvalitný život  v regiónoch (3. 12.)

 

  • Šieste kolo konzultácií bude určené pre širokú verejnosť (10.12.)

Všetky potrebné informácie o Národnej konzultácii nájdete na stránke https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/.

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR relevantné pripomienky vyhodnotí a zapracuje do finálneho textu Partnerskej dohody 2021 – 2027, ktorú bude na budúci rok schvaľovať vláda Slovenskej republiky a potom Európska komisia.

„Budem veľmi rada, keď čo najviac subjektov i jednotlivcov využije túto jedinečnú príležitosť a so svojimi podnetmi prispejú k zásadnej reforme a modernizácii Slovenska. Veľmi si vážim každý zmysluplný návrh a pripomienku k návrhu priorít Partnerskej dohody a vopred ďakujem všetkým, ktorí aj takouto formou posúvajú Slovensko vpred,“ dodala vicepremiérka Veronika Remišová.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim