Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Začína sa najväčšia reforma eurofondov za 20 rokov, na investície získame takmer 13 miliárd eur

Konzultácie zapoja samosprávy a odbornú verejnosť do prípravy Operačného programu Slovensko na nové programové obdobie

Prípravy na spustenie nového programového obdobia pre investície z eurofondov sa dostali do ďalšej dôležitej fázy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv, odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o novom Operačnom programe Slovensko. V rámci neho budeme v programovom období 2021 – 2027 investovať z európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur.

„Naším spoločným cieľom je, aby Slovensko nové eurofondy dokázalo v plnej miere využiť na strategické investície, ktoré pomôžu našej krajine, našej ekonomike a zásadne zvýšia kvalitu života ľudí vo všetkých oblastiach. Je pre nás preto prioritou pripraviť kvalitný, transparentný, zrozumiteľný a nebyrokratický systém pre investície z nových eurofondov,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

„Tak ako sme so stovkami odborníkov aj širokou verejnosťou na národnej úrovni konzultovali Partnerskú dohodu, ktorú možno nazvať strategickým investičným plánom pre Slovensko na roky 2021 – 2027, teraz s partnermi konzultujeme aj samotný nový Operačný program Slovensko. Nové eurofondy bude naša krajina využívať počas obdobia, ktoré presahuje funkčné obdobie jednej vlády, preto chceme mať v rukách silný nástroj a zhodu na národných prioritách, do ktorých bude Slovensko európske zdroje investovať v horizonte viac ako sedem rokov,“ zdôraznila.

Operačný program Slovensko nahradí v novom programovom období doterajších šesť operačných programov. „Veľkú časť eurofondov tak dostávame pod jednu strechu. Jeden operačný program, s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie využitia eurofondov. V súčasnosti idú totiž eurofondy na Slovensku až cez 28 rôznych riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, čo vytvára pre samosprávy, zamestnávateľov a iné organizácie využívajúce eurofondy neprehľadnú spleť rôznych pravidiel a postupov,“ upozornila Remišová. Práve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude v novom období plniť funkciu nového jednotného riadiaceho orgánu.

Odborný dialóg o OP Slovensko, ktorý ministerstvo investícií odštartovalo 23. septembra, má niekoľko kôl. „V prvom kole sa sústredíme na to, do čoho budeme investovať európske zdroje a kto budú oprávnení koneční prijímatelia,“ priblížila ministerka. Do prvého kola sa zapojí približne stovka socio-ekonomických partnerov zo samosprávy, univerzít, zamestnávateľských a podnikateľských organizácii, štátnej správy aj mimovládne organizácie.

V aktuálnom prvom kole je šesť workshopov, ktoré sú zamerané na päť politických cieľov Kohéznej politiky EÚ 2021 – 2027. Prvý z workshopov sa venoval Politickému cieľu 3 – Prepojenejšia Európa, a to najmä kľúčovým investíciám do ciest a železníc, vrátane regionálnych. Na politický cieľ 5 – Európa bližšie občanom a Fond na spravodlivú transformáciu sa sústredila druhá diskusia (27.9.). Najbližšie sa 4. októbra bude preberať Politický cieľ 4 – Sociálnejšia Európa. Ďalšie pripravované diskusie podrobne rozoberú Politický cieľ 2 – Zelenšia Európa a Politický cieľ 1 – Inteligentnejšia Európa.

Z OP Slovensko získa Slovenská republika v nadchádzajúcich siedmich rokoch takmer 12,8 miliardy eur. Operačný program predstavuje základný dokument, ktorým sa budú riadiť investície z eurofondov v najbližších siedmich rokoch. Jeho súčasťou je vymedzenie konkrétnych aktivít, prijímateľov či merateľných výsledkov, ktoré od investovaných eurofondov Slovensko očakáva. Na návrhu pracovali experti z MIRRI SR v spolupráci s ostatnými rezortmi.

MIRRI SR predloží aktualizovaný návrh Partnerskej dohody aj OP Slovensko na posúdenie Európskej komisii v druhej polovici októbra. Počas vyjednávaní s EK plánuje ministerstvo zorganizovať druhé kolo workshopov. Odborné diskusie sa sústredia na alokácie a výsledkové ukazovatele. V prvom štvrťroku 2022 sa uskutoční tretie kolo workshopov, v ktorom sa prediskutuje slovenská reakcia na pripomienky EK k Operačnému programu Slovensko. Obce, regióny, mimovládne organizácie, univerzity, podnikatelia sa budú môcť uchádzať o granty z OP Slovensko od druhého polroka 2022.

„Čaká nás ešte niekoľko mesiacov náročných vyjednávaní s Európskou komisiou. Robíme všetko preto, aby v Operačnom programe Slovensko boli zohľadnené najmä naše národné priority, ktoré sú ovplyvnené aj dedičstvom z minulosti. Ide napríklad o potrebné investície do ciest, vodovodov, kanalizácie či envirozáťaží, bez ktorých sa v rozvoji našich regiónov iba ťažko pohneme z miesta,“ dodala vicepremiérka Remišová.