Preskočiť na obsah
2. novembra 2021

OZNAM: Verejné pripomienkovanie národného projektu „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“.

Riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) v štátnej správe si vyžaduje neustále vzdelávanie, sledovanie trendov a reagovanie na nové hrozby a riziká. Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa hrozby, zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov. Štát na túto situáciu zareagoval zvýšením investícií do tejto oblasti, či už cez investície zo štátneho rozpočtu, dopytové výzvy alebo plánovanú alokáciu v Pláne obnovy a odolnosti. V legislatívnej oblasti bol prijatý zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, ktoré nastavujú požiadavky a štandardy z pohľadu bezpečnostných opatrení.

Tento projekt pripravuje predpoklady pre: vznik školiaceho a výcvikového strediska v oblasti bezpečnosti prevádzky a správy IT v sektore VS, zabezpečenie nepretržitého zvyšovania bezpečnostného povedomia zamestnancov VS, zabezpečenie a realizáciu kontinuálnych školení a špecializovaných výcvikov v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre správcov IKT a bezpečnostných špecialistov.

Výsledkom projektu bude vybudovanie školiaceho a výcvikového strediska pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS, vybavené potrebným IKT a spĺňajúce moderné štandardy pre špecializovaný výcvik v oblasti IB a KyB. Školiace a výcvikové stredisko zabezpečí realizáciu školení a špecializovaných výcvikov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci nasledovných úrovní:

L1 – vzdelávanie pre zamestnancov VS, pravidelné preškolenie a evidencia realizovaných školení. Súčasťou projektu bude eLearningový portál s pravidelne aktualizovaným obsahom školení, kde bude možné importovať zoznam zamestnancov a posielať notifikácie o pridelenom školení.

L2 – vzdelávanie pre IT a bezpečnostných pracovníkov vo VS. Zabezpečenie špecializovaných školení podľa požiadaviek, potrieb a používanej IT technológie a systémov v rámci jednotlivých inštitúcií VS. Predpokladá sa využitie výukových platforiem a školení, ktoré využíva súkromný sektor na vzdelávanie odborníkov na Slovenku aj v zahraničí. Školenia budú zamerané predovšetkým na bezpečnú správu a prevádzku IKT používanej vo VS.

L3 – špecializovaný výcvik a školenia pre IT a bezpečnostných špecialistov v rámci VS z pohľadu reakcií na bezpečnostné incidenty a kybernetické útoky a ich efektívne riešenie v zmysle definovanej stratégie, resp. scenárov riešenia jednotlivých typov bezpečnostných incidentov. Výcvik bude realizovaný na neutajovaných a „štandardných“ IT prostrediach konfigurovaných podľa požiadaviek jednotlivých inštitúcii VS.

Verejná prezentácia, vrátane prerokovania projektu sa uskutoční dňa 16.11.2021 o 14:00 hod. Stretnutie bude prebiehať online formou. Záujem o účasť na verejnom prerokovaní nahláste na nižšie uvedenú emailovú adresu do 15.11.2021 do 11:00 hod. Následne Vám bude zaslaná pozvánka na verejnú prezentáciu.

Váš záujem o účasť na verejnom prerokovaní projektu a Vaše pripomienky k projektu „Výcvikové a školiace stredisko  pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“ zasielajte na e-mailovú adresu: cyber_projekty@mirri.gov.sk.

Dokumenty – projektový zámer, prístup k projektu, CBA a formulár na pripomienkovanie sú k dispozícii v Meta IS na nižšie uvedenom linku.

Pripomienky prosíme zasielajte v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru do 15.11.2021, 11:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie nájdete: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/b71faaa8-f0cf-40ee-8544-f36b45719464/cimaster?tab=documentsForm

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim