Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Sekcia kybernetickej bezpečnosti pripravuje bezpečnostnú dokumentáciu k ITVS

Sekcia kybernetickej bezpečnosti MIRRI postupne vytvára dokumenty a metodiky, s cieľom pomôcť subjektom verejnej správy naplniť požiadavky zákona o ITVS a zákona o kybernetickej bezpečnosti pri informačných systémoch. Jednotlivé materiály uverejní v priebehu pár týždňov na web stránke MIRRI.

V súčasnosti tvorí sekcia materiály pre minimálne bezpečnostné opatrenia kategórie I. a zároveň tvorí kľúčové metodiky pre minimálne bezpečnostné opatrenia kategórie II. a kategórie III. tak, aby predstavitelia subjektov verejnej správy naplnili požiadavky zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe, Vyhlášky č. 179/2020 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy, a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

V priebehu nasledujúcich týždňov poskytne na voľné stiahnutie základ metodík a postupov na efektívne a účelné plnenie zákonných požiadaviek. Pôjde o živú dokumentáciu, ktorú bude sekcia priebežne aktualizovať. Všetky dokumenty si budú môcť záujemcovia stiahnuť zo stránky www.mirri.gov.sk v časti Sekcie – Informatizácia – Kybernetická bezpečnosť.

Jednotlivé metodiky a podklady budú spracované tak, aby bola zaručená ich maximálna kvalita a súlad s aplikovateľnou legislatívou. Pripravované materiály nebudú záväzné, bude ich však možné použiť pri vytváraní dokumentácie, ktorú od prevádzkovateľov informačných systémov verejnej správy (subjekty verejnej správy) vyžaduje legislatíva.

Prosíme, aj naďalej sledujte web stránky MIRRI, na ktorých budú priebežne zverejňované ďalšie informácie.