Preskočiť na obsah
27. októbra 2020

Európska komisia oficiálne zahájila proces výberu registra pre doménu najvyššej úrovne (TLD) .eu

Európska komisia zahájila proces výberu ďalšieho registra pre doménu .eu. Výberové konanie uzavrie v októbri 2021 podpisom zmluvy o koncesii na služby so subjektom, ktorý bude poverený organizáciou, správou a riadením TLD .eu. Zmluva nadobudne platnosť 13. októbra 2022, po skončení platnosti súčasnej zmluvy.

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu iba neziskové subjekty. Táto požiadavka však nebráni komerčným subjektom vrátane tých, ktoré sú ziskové, aby vytvorili entitu alebo boli súčasťou konzorcia, ktoré je neziskové a môžu sa tak do výberového konania prihlásiť.

Uzávierka prihlášok je 30. 12. 2020. Viac informácií o výzve na výber registrátora nájdete na stránke https://ec.europa.eu.

TLD .eu je jednou z najväčších domén, ktorú používajú aj inštitúcie, agentúry a orgány EÚ a má viac ako 3,6 milióna registrácií. Účelom TLD .eu je online propagácia hodnôt EÚ, ale aj priorít  v digitálnej oblasti a pomoc s upevnením identity Únie.

Cieľom TLD .eu je poskytnúť jasne identifikovateľné spojenie s Úniou a európskym jednotným trhom a zároveň umožniť podnikom, organizáciám a fyzickým osobám v Únii zaregistrovať si názov domény pod TLD .eu bez ohľadu na ich sídlo alebo bydlisko. Dôležité je, aby register bol v súlade so zásadami nediskriminácie a transparentnosti a mal by prijať opatrenia na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, najmä ak poskytuje služby podnikom, s ktorými súťaží na nadväzujúcich trhoch.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim