Preskočiť na obsah
9. júna 2021

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k pripravovanému „Aktu o údajoch“

Európska komisia spustila v rámci prípravy legislatívy „Akt o údajoch“ verejnú konzultáciu. Jej cieľom je získať názor občanov aj firiem Európskej únie k prístupu k údajom a ich ochrane. Vyjadriť sa môžete do 3. septembra 2021.

Cieľom Európskej komisie je uľahčiť prístup k údajom, ich využívanie, ako aj preskúmanie pravidiel právnej ochrany databáz tak, aby bola vytvorená rovnováha medzi právom na prístup k údajom a stimulmi na investovanie do údajov. Súčasné pravidlá ochrany údajov majú zostať zachované.

Akt o údajoch má vychádzať najmä z Európskej dátovej stratégie, z Pracovného programu Komisie na rok 2021 a Akčného plánu pre oblasť duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ.

Návrh bude rešpektovať  všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), aktuálnu smernicu č. 2002/58/ES o elektronickom súkromí, smernicu o databázach č. 96/8/ES, ako aj smernicu (EÚ) č. 2016/943 o ochrane nezverejneného know-how a obchodných informácií pred ich nezákonným získaním, použitím a zverejňovaním.

Legislatívna iniciatíva sa zameria na zvýšenie prístupu k údajom a na ich ďalšie využívanie tak, aby mohli verejní, ako aj súkromní aktéri ťažiť viac z tzv. „Big Data“ a strojového učenia. Návrh sa bude orientovať na zlepšenie využívania dát v priemysle, využívanie hodnotových reťazcov, pravidlá týkajúce sa prístupu B2B a zdieľania osobných i neosobných údajov v súlade s platnými predpismi EÚ. Predmetom návrhu má byť zároveň dosiahnutie spravodlivejších a konkurencieschopnejších trhov so službami spracovania údajov (napr. služby cloud computingu) a infraštruktúra. Iniciatíva sa konkrétnejšie zameria na využívanie súkromných údajov verejným sektorom, prístup k dátam a využívanie B2B riešení, ako aj vytvorenie konkurencieschopnejších trhov pre cloudové počítačové služby.

Možnosť zapojiť sa do verejnej konzultácie, ako aj bližšie informácie o iniciatíve nájdete na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim