Preskočiť na obsah
7. októbra 2020

Európska komisia prichádza s víziou európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025

Európska komisia prijala dve iniciatívy, ktoré posilnia prínos vzdelávania a odbornej prípravy v rámci obnovy EÚ po kríze spôsobenej koronavírusom a pomôžu vybudovať zelenú a digitálnu Európu.

Komisia prichádza s víziou európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý sa má vytvoriť do roku 2025. Komisia zároveň navrhuje nové iniciatívy, viac investícií a intenzívnejšiu spoluprácu členských štátov s cieľom pomôcť všetkým Európanom v ľubovoľnom veku využívať bohatú ponuku EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

V oznámení o európskom vzdelávacom priestore sa uvádza, ako môže spolupráca ďalej obohatiť kvalitu, inkluzívnosť, digitálny a ekologický rozmer vzdelávacích systémov členských štátov. Oznámenie ukazuje ako môžu členské štáty spoločne tvoriť európsky vzdelávací priestor založený na tom, že študenti aj učitelia sa môžu voľne vzdelávať a voľne pracovať na celom kontinente. A zároveň, že inštitúcie v Európe aj mimo nej môžu bez prekážok navzájom spolupracovať.

V oznámení sa stanovujú prostriedky a čiastkové ciele na dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 s podporou európskeho plánu obnovy (NextGenerationEU) a programu Erasmus+. Úsilie o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru bude fungovať v súčinnosti s programom v oblasti zručností pre Európu, obnovenou politikou odborného vzdelávania a prípravy a Európskym výskumným priestorom.

Komisia prijala aj nový akčný plán digitálneho vzdelávania, v ktorom sa zohľadňujú poznatky získané z krízy spôsobenej koronavírusom. V prijatom dokumente sa navrhuje aj plán pre vysokovýkonný ekosystém digitálneho vzdelávania s posilnenými digitálnymi kompetenciami na digitálnu transformáciu.

V dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom sa dištančné vzdelávanie dostalo do centra vzdelávacích postupov. Zároveň sa tým odhalila naliehavá potreba zlepšiť digitálne vzdelávanie ako kľúčový strategický cieľ pre kvalitnú výučbu a učenie sa v digitálnom veku.

Akčný plán má dve dlhodobé strategické priority. Prvou je  podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania. Druhú prioritu predstavuje posilnenie digitálnych kompetencií na digitálnu transformáciu. Obe iniciatívy budú podkladom aj pre tretí európsky samit o vzdelávaní, ktorý Komisia zorganizuje online 10. decembra. Na samite sa stretnú ministri a kľúčové zainteresované strany, aby diskutovali o tom, ako pripraviť vzdelávanie a odbornú prípravu na digitálny vek.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim