Preskočiť na obsah
14. októbra 2021

Ján Hargaš: Slovensko víta návrh regulácie umelej inteligencie z dielne Európskej komisie. Je však potrebné diskutovať o dôležitých detailoch

Témou neformálneho zasadnutia ministrov zodpovedných za digitálnu agendu (neformálna Rada TTE – Telekom) bola harmonizácia pravidiel využívania systémov umelej inteligencie. Návrh pravidiel spísaných do Aktu o umelej inteligencii prispieva k naplneniu cieľa Únie stať sa svetovým lídrom v rozvoji bezpečnej, dôveryhodnej a etickej umelej inteligencie.

Zasadnutiu, ktoré sa uskutočnilo formou videokonferencie, predsedal slovinský minister pre verejnú správu B. Koritnik. Európska komisia (EK) bola zastúpená podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek M. Vestager a komisárom pre vnútorný trh T. Bretonom. Slovensko zastupoval Ján Hargaš, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Zasadnutie bolo venované politickej diskusii k nariadeniu o umelej inteligencii (Artificial Inteligence Act – AIA) s dôrazom na tému regulačného prístupu a dizajnu AIA  a implementačným aspektom AIA. Išlo o prvú politickú diskusiu k návrhu nariadenia, ktorú ešte v apríli 2021 predstavila Európska komisia. Snahou ministrov bolo prostredníctvom neformálneho zasadnutia poskytnúť politické usmernenie pre prebiehajúce diskusie v Rade na expertnej úrovni.

Využívanie umelej inteligencie  a jej primeraná regulácia priamo súvisia s etickými otázkami, s mierou spoločenskej kontroly a dohľadu, budúcnosťou verejných služieb, globálnou konkurencieschopnosťou európskych podnikov, bezpečnosťou a pod.

Slovensko zastáva názor, že je potrebné ďalej diskutovať o tom, ako v návrhu lepšie zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb a súčasne vytvoriť potrebný priestor pre inovácie.

Ján Hargaš vo svojom prejave uvítal návrh právne záväzného a priamo uplatniteľného právneho nástroja zameraného na jednotný a systematický prístup k systémom umelej inteligencie a dodal: „Je nevyhnutné, aby sme prevádzkovateľom systémov umelej inteligencie zakotvili povinnosti a zároveň získali uistenie, že   neprekračujeme rámec toho, čo sa snažíme regulovať, teda že sa sústredíme iba na využívanie rizikových systémov umelej inteligencie, a nie na ďalšie typy rizikových automatizovaných softvérov.“

„Musíme dbať na rovnakú starostlivosť o všetky deklarované ciele návrhu. Regulačné nástroje na ochranu zdravia a základných práv musia byť rovnako sofistikované a účinné ako nástroje súvisiace s bezpečnosťou“, dodal štátny tajomník.

Návrh Aktu o umelej inteligencii kladie značné nároky na dobudovanie resp. vybudovanie vnútroštátnych verejných orgánov dozoru a dohľadu, vrátane ľudských a technologických kapacít. „Je potrebné vytvoriť taký model verejnej správy a riadenia, ktorý primerane komplexnosti a náročnosti výziev rozdelí úlohy medzi inštitúcie EÚ a členské štáty,“ uviedol v tejto súvislosti Ján Hargaš.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zodpovedá ako gestor návrhu za zabezpečenie jeho riadnej implementácie na Slovensku, pričom spolupráca a súčinnosť ostatných príslušných subjektov verejnej správy je nevyhnutná. Návrh nariadenia je predmetom Riadneho predbežného stanoviska SR, ktoré podrobne rozpracúva jednotlivé aspekty návrhu a pozíciu SR k nim.

Neformálne zasadnutie ministrov preukázalo vysokú mieru konvergencie v základných líniách AIA, čo by mohlo umožniť efektívne pokročiť v legislatívnom procese a pripraviť dobré východisko pre prácu nadchádzajúceho francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ.    

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim