Preskočiť na obsah
22. januára 2021

Komisia pre umelú inteligenciu má za sebou prvé zasadnutie

Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie si tento týždeň na svojom prvom zasadnutí vybrala svoju predsedníčku. Návrh na vymenovanie Prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD. komisia predloží na schválenie vicepremiérke Veronike Remišovej v najbližších dňoch. Druhou nosnou témou prvého online rokovania komisie bolo stanovenie priorít a aktivít na najbližšie obdobie.

Profesorka Bieliková pôsobenie stálej komisie nevníma len na národnej úrovni, ale jej úlohu a uplatnenie vidí tiež v rámci Európskej únie. „Je to kolektívny orgán, ktorý vyžaduje spoluprácu odborníkov z rôznych disciplín a osobné nasadenie každého z jej členov. Komisia môže byť len taká dobrá, akí dobrí a motivovaní budú jej členovia,“ uviedla. 

Členovia komisie diskutovali o osobných vkladoch, ktoré vie poskytnúť každý z nich, ale aj o prioritách a možných aktivitách na najbližšie obdobie. Komisia svoj prínos vidí najmä pri zrozumiteľnej komunikácii témy umelej inteligencie širokej verejnosti, ako aj pri prijímaní odborných stanovísk či odporúčaní k jednotlivým dokumentom z pohľadu etiky a právnej regulácie v tejto oblasti. 

„Odpovede na otázky súvisiace s čoraz väčším využívaním nástrojov umelej inteligencie hľadajú vyspelé krajiny celého sveta. Som veľmi rada, že naše ministerstvo patrí medzi iniciátorov tohto procesu, ktorého význam doceníme už v blízkej budúcnosti. Nasádzanie a využívanie umelej inteligencie bude predstavovať jeden z kľúčových faktorov pre ďalší hospodársky rast. Na jednej strane sa nám otvárajú nové netušené možnosti, ale vieme, že s tým môžu byť spojené riziká. Preto považujem právnu reguláciu umelej inteligencie za veľmi dôležitý aspekt,“ upozornila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Vznik Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie komisie vychádza z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022. Komisiu, ktorá je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, tvorí 25 členov. Sú medzi nimi odborníci z oblasti práva, informačných a komunikačných technológií, matematiky, filozofie ale aj teológie, či zdravotníctva. Členstvo v stálej komisii je čestné, pričom funkčné obdobie člena je päť rokov.

Komisia je nezávislým orgánom, a tak výber tém, ktorými sa bude zaoberať, závisí predovšetkým na vzájomnej dohode jej členov. Zároveň však platí, že orgány verejnej správy môžu komisiu požiadať o vydanie stanoviska alebo posúdenie konkrétnych návrhov.

Vývoj v oblasti umelej inteligencie je veľmi rýchly. Veríme, že s pomocou osobného vkladu každého z jej členov sa Slovensku podarí tento vývoj nielen zachytiť, ale do istej miery ho aj ovplyvniť,“ dodala profesorka Bieliková, ktorá je poprednou odborníčkou na umelú inteligenciu na Slovensku a členkou európskej Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu.

 

 

 

 

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim