Preskočiť na obsah
3. decembra 2019

Ministri krajín EÚ otvárajú úvahy o posilnení regulácie údajov v digitálnom svete

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši sa dnes v Bruseli zúčastnil na rokovaní Rady ministrov Európskej únie pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť (Rada TTE). Európska komisia bola zastúpená komisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom. Po rokovaní sa Slovensko podpisom memoranda pripojilo ku krajinám, ktoré plánujú hlbšie rozvíjať kvantovú komunikačnú infraštruktúru.

Hlavnými témami bolo súkromie v elektronických komunikáciách, problematika údajového hospodárstva sústredeného na človeka, budovanie bezpečných sietí 5G, ako aj využívanie inovatívnych technológií, predovšetkým AI, a s tým súvisiace uplatňovanie etických princípov.

„Najdôležitejším bodom rokovania bola diskusia o dátovom hospodárstve a etickom využívaní údajov v EÚ. V Európe stále platí, že ekonomika musí  rásť a súčasne treba zachovať trvalo udržateľný rozvoj založený na údajoch. Spoločne preto hľadáme spôsoby, ako otvoriť súkromné údaje smerom k verejnosti a verejnému sektoru, ale aj v rámci súkromného sektora. I keď existujúca legislatíva EÚ už zakotvuje možnosti pre občanov a užívateľov pre udržanie kontroly nad svojimi údajmi, našim cieľom je, aby boli nastavené rovnaké pravidlá a platili pre všetkých. Navyše, ak nájdeme vyvážený a spravodlivý spôsob ako otvoriť údaje, stimulujeme tým naše hospodárstvo.“ vysvetlil vicepremiér Raši.

Ministri prijali závery Rady o význame sietí 5G pre európske hospodárstvo a o potrebe znížiť súvisiace bezpečnostné riziká. „Siete 5G prepoja v blízkej budúcnosti množstvo zariadení a systémov v takých významných sektoroch, akými sú energetika, doprava, bankovníctvo alebo zdravotníctvo.

Tieto zariadenia uchovávajú citlivé informácie a podporujú kritické funkcie spoločnosti. Z tohto titulu je extrémne dôležité, aby táto infraštruktúra bola budovaná od začiatku so zreteľom na kybernetickú bezpečnosť,“ doplnil Richard Raši.

Prijatá bola aj správa o pokroku k nariadeniu o elektronickom súkromí, tzv. e-Privacy. „Ide o zložitý a kontroverzný návrh, na ktorom sa pracuje už 3 roky. Hoci členské štáty podporujú cieľ e-Privacy (ochrana osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore), vzhľadom na citlivosť a zložitosť celého nariadenia mnoho právnych aj technických otázok zostáva ešte otvorených (napr. ochrana zneužívania detí, uchovávanie údajov, právna istota celého nariadenia atď.). Slovensko sa tiež nebude brániť opätovnému prepracovaniu tohto návrhu, ak takto bude stáť otázka“ doplnil Raši.

Po zasadnutí Rady TTE sa podpredseda vlády Richard Raši pripojil k podpisu spoločnej deklarácie krajín EÚ, ktoré plánujú hlbšie rozvíjať kvantovú komunikačnú infraštruktúru. V nasledujúcich dvanástich mesiacoch sa spoločne s ostatnými členskými štátmi budeme zaoberať možnosťami rozvoja a nasadenia bezpečnej  kvantovej komunikačnej infraštruktúry (EuroQCI) na obdobie budúcich desiatich rokov. Kvantové technológie budú výrazne financované z prostriedkov nového programového obdobia na roky 2021-2027.

Spoločná deklarácia krajín EÚ v oblasti kvantovej komunikačnej infraštruktúry

Podpísaná deklarácia za Slovensko

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim