Preskočiť na obsah
22. septembra 2020

Odporúčanie EK na podporu rozvoja širokopásmových sietí piatej generácie (sietí 5G) a návrh nariadenia Rady k EuroHPC

Európska komisia publikovala 18.9.2020 dva dokumenty relevantné pre digitálnu oblasť:

  1. Odporúčanie EK o spoločnom súbore nástrojov Únie na zníženie nákladov na zavádzanie vysokokapacitných sietí a zabezpečenie včasného prístupu krádiovému frekvenčnému spektru 5G priaznivého pre investície v záujme podpory pripojiteľnosti s cieľom hospodárskeho zotavenia sa z krízy COVID-19 v Únii.

Odporúčanie EK bolo publikované v kontexte aktuálnej snahy členských štátov a EK o čo najrýchlejšie vybudovanie infraštruktúry v EÚ pre komunikačné siete postavené na technológii 5G. EK publikovala 26. 3. 2019 Odporúčanie pre kybernetickú bezpečnosť sietí 5G a na základe toho bol 29. 1. 2020 zverejnený súbor nástrojov s podrobnými opatreniami pre ošetrenie rizík v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou  sietí 5G. Odporúčanie zverejnené 18. 9. 2020 sa obdobne zameriava na ďalšie oblasti v súvislosti s rozvojom sietí 5G, pri ktorých je potrebný koordinovaný postup členských štátov. Ide o tieto tri oblasti opatrení:

    • znižovanie nákladov a zvýšenie rýchlosti zavádzania elektronických komunikačných sietí na národnej úrovni prostredníctvom zjednodušenia postupov udeľovania povolení, zlepšenia transparentnosti, posilnenia tzv. jednotných informačných miest (zriadených v zmysle smernice o znížení nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí), rozšírenia práva na prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre, zlepšenia mechanizmov na riešenie sporov a znižovania environmentálneho dopadu elektronických komunikačných sietí;
    • zabezpečenie včasného pridelenia frekvencií v rámci frekvenčného spektra 5G na národnej úrovni spôsobom, ktorý bude stimulovať investície zo strany účastníkov telekomunikačného trhu;
    • zabezpečenie lepšej koordinácie prideľovania frekvenčného spektra na úrovni EÚ s cieľom uľahčiť cezhraničné poskytovanie služieb 5G (ide o 5G cezhraničné dopravné koridory a tiež o zamedzenie rušenia rádiového signálu v prihraničných oblastiach).

Na základe predmetného odporúčania by mali členské štáty v súčinnosti s EK vypracovať súbor nástrojov podrobných opatrení v troch vyššie uvedených oblastiach v termíne do 30. marca 2021. 

  1. Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku 

EuroHPC (European High Performance Joint Undertaking), ktorého aktívnym členom je aj SR, združuje investície na vytvorenie špičkových infraštruktúr pre využívanie veľkých dát (big data) v oblastiach, ako  je napríklad personalizovaná medicína, klimatické zmeny alebo prepojené a automatizované vozidlá. Aktivity v rámci EuroHPC zahŕňajú vývoj, zavádzanie, rozširovanie a údržbu integrovanej superpočítačovej infraštruktúry svetovej úrovne. Okrem infraštruktúry EuroHPC zahŕňa aj tzv. národné kompetenčné centrá, ktorých úlohou je sprostredkovať služby superpočítačovej infraštruktúry nielen pre výskum, ale aj pre verejnú správu a pre komerčné aktivity súkromného sektora. Iniciatíva EuroHPC bola financovaná v rámci MFF 2014 – 2020 z programu Horizont 2020 a z programu Nástroj na prepájanie Európy (CEF), na financovaní sa tiež podieľali členské štáty a súkromné subjekty.

Vzhľadom na to, že nariadenie Rady (EÚ) 2018/1488, ktoré slúžilo ako právny základ vzniku EuroHPC, stanovilo dĺžku trvania iniciatívy na časovo obmedzené obdobie, predmetný návrh nariadenia zabezpečí právny rámec pre ďalšie financovanie, fungovanie a ambiciózny rozvoj EuroHPC na ďalšiu dekádu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim