Preskočiť na obsah
5. marca 2020

Počítačová gramotnosť slovenských firiem je pre úspešnú digitálnu transformáciu krajiny kľúčová

Spoločnosti na Slovensku si uvedomujú význam zmien, ktoré so sebou prináša digitálna transformácia. Veria, že môžu využiť potenciál, ktorý so sebou technologický progres prináša a tak postupne začínajú investovať do nových technológií, pričom tieto zase vytvárajú prirodzený tlak na zvyšovanie kvality a zručností pracovnej sily. Keďže jej dostupnosť je dnes obmedzená, a to nielen na Slovensku, firmy hľadajú efektívne spôsoby zvyšovania digitálnych zručností svojich zamestnancov, najmä v rámci vlastných prevádzok. Často deklarujú, že sú odhodlaní spolupracovať s vládou, aby sa našlo systémové riešenie na zvyšovanie digitálnych zručností a kompetencií pracovnej sily.

Takýto záver vyplýva z výsledkov historicky prvého prieskumu digitálnych zručností zamestnancov, ktorý pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pripravila spoločnosť PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o v spolupráci s Európskou komisiou. Prieskum prebiehal formou priameho oslovenia stoviek vedúcich predstaviteľov prevažne malých a stredných podnikov prostredníctvom dotazníka, ako aj cez prieskum relevantných zdrojov vrátane národných, ako aj nadnárodných štatistík.  Prieskum bol realizovaný z prostriedkov EÚ a uskutočnil sa v priebehu rokov 2019 a 2020 na vzorke viac ako 400 spoločností vrátane 10 veľkých.

Spoločnosti s ambíciou prosperovať v digitálnej ére musia disponovať pozitívnym prístupom k digitálnej transformácii. Až 76% slovenských firiem, ktoré sa zapojili do uvedeného prieskumu sa nazdáva, že robotizácia a automatizácia má pozitívny vplyv na ich podnikanie. Toto presvedčenie je kumulatívne pre celú spoločnosť, nakoľko podľa Eurobarometra približne 79% Slovákov verí, že nové technológie majú stimulačný dopad na ich prácu. Na druhú stranu prieskum zistil, že 72% občanov očakáva možnú stratu zamestnania z dôvodu príchodu „robotov a umelej inteligencie (AI)“. Táto skutočnosť preto predstavuje výzvu pre 78% spoločností, ktoré už používajú alebo plánujú používať nové technológie, avšak sú toho názoru, že len 31% ich pracovných činností a procesov môže byť automatizovaných, resp. robotizovaných. Hoci stále platí, že firmy sa bez ľudskej práce nezaobídu, dopyt po nových zručnostiach sa neustále zvyšuje.

Ukázalo sa, že slovenské podniky často nadhodnocujú úroveň všeobecných digitálnych zručností svojich zamestnancov v porovnaní s odbornými odhadmi“, hovorí Radoslav Repa, generálny riaditeľ Sekcie digitálnej agendy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. „Slovenskí šéfovia firiem, ktorí sa zapojili do nášho prieskumu, uvádzajú, že digitálne úlohy na dennej báze je schopných vykonávať o 18% viac ľudí v porovnaní s priemerom EÚ[i]“.

Ako ďalšie alarmujúce zistenie možno označiť skutočnosť, že až 85% má na Slovensku ťažkosti zamestnať pracovnú silu s požadovanými technologickými zručnosťami. Podľa vyjadrení firiem je tento problém spôsobený predovšetkým nedostatkom kvalifikovaných ľudí v kombinácií s vysokými platovými nárokmi. Platí, že situácia je vypuklejšia primárne v západnej časti krajiny do čoho vstupuje aj faktor nízkej mobility pracovnej sily. Keďže dostupnosť zamestnancov s požadovanými zručnosťami je v súčasnosti pomerne limitovaná, podniky taktiež podporujú ďalší rozvoj svojej existujúcej pracovnej sily prostredníctvom  rôznych foriem vzdelávania. Takmer 64% spoločností na Slovensku ponúklo svojim zamestnancom školenie počas posledného roka s priemernou investíciou 730 EUR na 1 zamestnanca.

Aktivity zamerané na rozvoj zručností pracovnej sily sa primárne zameriavajú na zvýšenie technologických zručností, čomu zodpovedá 36% všetkých vzdelávacích aktivít. Napriek tomu, že spoločnosti ponúkajú tento druh školení, zamestnanci nemusia byť vždy ochotní podrobiť sa im. Na základe údajov z Eurostatu sa len 45% obyvateľov Slovenska zúčastnilo na niektorej z foriem vzdelávania v priebehu minulého roka.

Vzdelávacie aktivity tohto typu sú prínosom nielen pre samotné spoločnosti, ale  umožňujú občanom byť aj naďalej konkurencieschopnými na trhu práce. Preto je nevyhnutné, aby slovenská vláda tieto aktivity aj naďalej podporovala, napr. aj v podobe nedávno schváleného programu podpory Digitálnej koalície do roku 2022. V súčasnosti existuje množstvo podporných programov, no podniky ich častokrát nevyužívajú alebo o nich nemajú dostatočné informácie. Veľké administratívne zaťaženie, nejasná kvalifikácia a kritériá výberu, poprípade nedostatočná dôvera voči takýmto programom odrádzajú spoločnosti, aby o nich prejavili záujem.

Rozvoj potrebných kompetencií a zručností pre digitálnu éru je jednou z prioritných oblastí Slovenska v rámci tvorby nového programového obdobia na roky 2021 až 2027, ako aj predmetom podpory zo strany Európskej komisie pri pripravovaných priamo-riadených programoch EÚ ako je napr. Program Digitálna Európa.

ÚPVII plánuje v nadchádzajúcom období detailnejšiu prezentáciu výsledkov tohto unikátneho prieskumu.

Digitálne zručnosti_zhrnutie (.PDF, 2 708 kB)

Digitálne zručnosti_list faktov (.PDF, 282 kB)

Digitálne zručnosti_prezentácia (.PDF, 993 kB)


[i] (Podľa indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti EÚ, 59% Slovákov, viac ako európsky priemer, disponuje základnými alebo vyššími digitálnymi zručnosťami.)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim