Preskočiť na obsah
14. augusta 2020

Pomoc pre podniky v digitálnej transformácii: Vyhlasujeme súťaž na budovanie siete Európskych centier digitálnych inovácií

BRATISLAVA, 13. augusta 2020 – Na Slovensku vznikne sieť Európskych centier digitálnych inovácií. Ich hlavnou úlohou bude pomáhať najmä malým a stredným podnikom pri využívaní digitálnych technológií v ich obchodných a výrobných procesoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje národnú súťaž zameranú na budovanie takýchto centier, pričom najúspešnejší uchádzači získajú nomináciu do grantového kola Európskej komisie.

„Digitalizácia a inovačné riešenia budú kľúčové pre to, aby malé a stredné podniky dokázali byť konkurencieschopné. Práve v tom im budú nápomocné európske centrá digitálnych inovácií,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú samostatné organizácie alebo koordinované skupiny, ktoré podporujú najmä malé a stredné podniky a verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie. Podnikom budú poskytovať predovšetkým priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií ako sú napríklad umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti.

Do súťaže je možné prihlásiť sa na portáli www.challenge.gov.sk. Do konca septembra 2020 môžu záujemcovia (napr. univerzity, vedecké a technologické centrá) posielať svoje projektové návrhy, z ktorých hodnotiaca komisia vyberie najvhodnejších kandidátov, ktorí dokážu plniť funkcie Európskeho centra digitálnych inovácií. Európska komisia následne na prelome rokov 2020/2021 pripraví súťaž, do ktorej sa prihlásia nominované subjekty s cieľom získať finančnú podporu z programu Digitálna Európa. Tá predstavuje ročne 500-tisíc až 1 milión eur pre jednotlivé subjekty, pričom členské štáty EÚ a teda aj Slovensko zabezpečia spolufinancovanie každého subjektu v rovnakej výške.

Na podporu budovania siete ECDI budú počas nového programového obdobia 2021 – 2027 vyčlenené finančné prostriedky z nového programu Digitálna Európa (DEP) formou grantov. Tento program je ústredným prvkom komplexnej odpovede Európskej komisie na výzvu digitálnej transformácie a bude zameraný na posilňovanie kapacít Európy v kľúčových technologických oblastiach.

„Som presvedčená, že na Slovensku nájdeme vhodné subjekty, ktoré budú pripravené poskytovať malým a stredným podnikom kvalitné služby v oblasti digitálnej transformácie a podporia ich konkurencieschopnosť v rámci jednotného digitálneho trhu,“ uviedla vicepremiérka Remišová. „Slovenské hospodárstvo potrebuje inovácie, nové technológie a kvalifikovanú pracovnú silu, aby sme si udržali konkurencieschopné postavenie. Musíme začať predávať prácu našich mozgov a nielen prácu našich rúk. Verím, že Európske centrá digitálnych inovácií prinesú želanú pridanú hodnotu a ich pôsobenie v rámci celoeurópskej siete bude prospešné pre slovenské firmy,“ dodala podpredsedníčka vlády.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim