Preskočiť na obsah
7. októbra 2021

Štátny tajomník Ján Hargaš: Potenciál digitálnej transformácie dokážeme naplno využiť len vtedy, ak ju budeme realizovať naprieč všetkými politikami

Hlavnou témou jesenného zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni bola v stredu 6. októbra 2021 téma zdieľaných hodnôt pre budovanie zelenej a inkluzívnej budúcnosti. Ministri zodpovední za digitalizáciu sa počas diskusií zamerali na podporu inkluzívnej digitálnej transformácie do roku 2030. Členské krajiny sa zhodli na potrebe odstraňovania digitálnej priepasti, vytváraní rovnakých príležitostí pre všetkých v oblasti vzdelávania, digitálnych zručností, na odstraňovaní medzigeneračných rozdielov, ale aj na podpore a využívaní výhod inovatívnych digitálnych technológií a inovácií.

Blok o digitálnej inklúzii otvorila Cecilia Rouseová, predsedníčka Rady ekonomických poradcov Bieleho domu. Ministri diskutovali o budovaní inkluzívnejšej budúcnosti pre pracovníkov naprieč sektormi, veľkosťami firiem, rôznymi úrovňami a sociálnymi skupinami.

Ján Hargaš, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa zúčastnil panelovej diskusie o podpore inkluzívnej digitálnej transformácie. Zasadnutiu predsedal kórejský námestník ministra pre informačné a komunikačné technológie Cho Kyeongsik. Ministri sa zamerali na témy, akými sú vládne politiky na preklenutie digitálnych rozdielov, celoživotné vzdelávanie a na úlohu OECD v rámci spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho rozdeľovania výhod digitálnych technológií.

Digitálna transformácia sa v dôsledku pandémie COVID-19 prudko zrýchlila, a preto je potrebné podporovať rozšírenie jej benefitov na všetky, aj tie zraniteľnejšie zložky spoločnosti. Kľúčovou výzvou je uzatvorenie digitálnych priepastí v prístupe a používaní digitálnych technológií. To sa týka zmenšovania geografických rozdielov, ako aj rozdielov týkajúcich sa firiem, rovnosti pohlaví, úrovní znalostí a sociálnych skupín. Rýchle, vysokokvalitné širokopásmové pripojenie a konkurencieschopné ceny sú predpokladom realizácie plného potenciálu digitálnej transformácie.

Našou úlohou ako politikov je vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých občanov v našich krajinách, pretože každý by mal mať možnosť pripojiť sa k digitálnemu svetu „odkiaľkoľvek“. Preto plánujeme širokú podporu a investície do budovania rýchlej digitálnej konektivity vo vidieckych oblastiach na Slovensku, “ zdôraznil počas svojho príhovoru štátny tajomník Ján Hargaš.

Vytváranie rovnakých príležitostí pre všetkých občanov je tiež spojené s poskytovaním potrebného vzdelávania vychádzajúceho z potrieb 21. storočia. „Bez ohľadu na to, či ide o digitálne, finančné, mäkké alebo tvrdé zručnosti, všetky krajiny sú svedkami nástupu digitálnej éry a musia sa rýchlo prispôsobiť. Na Slovensku si to uvedomujeme, preto sa v našom národnom pláne obnovy v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť EÚ zameriavame na kurikulárnu reformu vzdelávania, “ doplnil.

„Hrozbou pre sociálnu kohéziu, okrem rozdielov medzi mužmi a ženami, je rastúca medzigeneračná priepasť. Pre profesionálov v oblasti IKT je náročné udržať krok s rýchlo sa meniacou zmenou v potrebách digitálnych zručností. To sú dôvody prečo potrebujeme inovatívny prístup a aktualizované politiky, ktoré by pomohli distribuovať a rozširovať využívanie pokročilých digitálnych zručností najmä ľuďmi, ktorí sa ocitli v rodovej a medzigeneračnej priepasti,“ uviedol Ján Hargaš.

Na záver svojho príhovoru vyjadril názor, že v krátkom čase budeme musieť vyriešiť rastúci rozdiel medzi tzv. „skutočným svetom“ a tzv. „svetom digitálnej alebo virtuálnej reality“. Dodal, že „musíme zaistiť správnu rovnováhu a udržateľný spôsob života medzi týmito dvoma konkurenčnými svetmi, aby sme v tomto období obnovy pomohli posilniť sociálnu súdržnosť.“

Výsledky popoludňajších panelových diskusií zhrnula ekonómka Cecilia Rouse, ktorá pôsobí ako predsedníčka Rady ekonomických poradcov USA. Pripomenula, že členské krajiny OECD sa budú vo väčšej miere orientovať na flexibilitu príjmov, rast hospodárstva a politiku trhu práce, strategické monitorovanie pracovníkov, celoživotné vzdelávanie, rovnosť a inklúziu, inovácie, digitálnu transformáciu, odstraňovanie digitálnych priepastí a na identifikovanie najlepšej praxe pre budúcnosť OECD.

V závere zasadnutia boli prijaté strategické dokumenty: Vyhlásenie ministrov Dôvera v celosvetovú spoluprácu – Vízia OECD na ďalšie desaťročie, Nové vyhlásenie o vízii OECD do roku 2031, Odporúčanie Rady o posilnení prístupu k údajom a ich výmeny.

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim