Preskočiť na obsah
20. januára 2020

Vyhodnotili sme plnenie opatrení z Akčného plánu digitálnej transformácie

V Bratislave sa stretla pracovná skupina, ktorej členovia vyhodnotili plnenie opatrení Akčného plánu digitálnej transformácie. Zaoberali sa najmä tými, ktoré mali byť splnené do konca roka 2019. Hlavnou úlohou pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu SR je dohliadať na to, aby boli opatrenia správne napĺňané a implementované. Sleduje tiež všetky nové technologické trendy, ktoré by mohli mať na akčný plán vplyv.

Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia viacerých sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zástupcovia ostatných ministerstiev, Úradu vlády SR, samospráv či odbornej verejnosti. Opatrenia, ktoré boli hlavným bodom dnešného stretnutia, sa vlani plnili v niekoľkých oblastiach. Išlo najmä o skvalitnenie vzdelávania v oblasti digitálnych zručností, analýzu zmien na trhu práce v dôsledku automatizácie, boj proti šíreniu dezinformácií, podporu rozvoja kybernetickej bezpečnosti či rozvíjanie širšieho ekosystému pre podporu nových digitálnych technológií. Sem patria napríklad vysokovýkonné výpočty či umelá inteligencia.

„Sme veľmi radi, že partnerské rezorty, ktoré zodpovedajú za jednotlivé opatrenia, aktívne pracujú na ich úspešnej realizácii a prispievajú tak k celkovému úspechu Akčného plánu“, zhodnotil predseda pracovnej skupiny a generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Radoslav Repa. Ako dodal, vplyv nových technológií na našu ekonomiku a spoločnosť bude len narastať. „Spolu s kolegami robíme maximum pre to, aby Slovensko v procese obrovských zmien, ktoré prináša digitálna transformácia, nezaostávalo, ale práve naopak – aby tieto zmeny priniesli benefity pri raste konkurencieschopnosti našej krajiny,“ doplnil R. Repa.

Do rozvoja digitálnych inovácií plánuje investovať nemalé prostriedky aj Európska komisia, a to prostredníctvom nového priamo riadeného programu Digitálna Európa. Digitálne témy sú tiež súčasťou diskusií pri tvorbe novej Partnerskej dohody, ktorá zadefinuje priority pri čerpaní eurofondov v novom programovom období 2021-2027.

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 sa nachádza na stránke. https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf a Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/07/Akcny-plan-DTS_2019-2022.pdf.

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim