Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Rozvoj súčasnej kultúry a umenia podporíme grantmi vo výške takmer 1,4 milióna eur

Pokračujeme v podpore kultúry a umenia. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) rozdelí medzi osem projektov takmer 1,4 milióna eur z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a zo štátneho rozpočtu. Slovenská národná galéria, občianske združenia BRAK či Post Bellum SK a ďalší uspeli v tretej výzve programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorý spravuje ministerstvo investícií.

„Kultúra a umenie patria medzi oblasti najviac zasiahnuté dopadmi pandémie. Uvedomujeme si, v akej zložitej situácii sa umelci, organizátori podujatí a ďalší pracovníci v kreatívnom priemysle ocitli. Z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru teraz podporíme ďalších osem projektov, ktoré pomôžu prinavrátiť kultúru a umenie do našich životov,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej rezort granty riadi.

Podpora pre osem projektov ide z výzvy na rozvoj súčasného umenia a kultúry vyhlásenej od 30. októbra 2020 do 25. februára tohto roka. Grant získali občianske združenia: literarnyklub.sk, Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, BRAK, Solamente Naturali, Post Bellum SK ako aj Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho, ďalej tiež Slovenská národná galéria a spoločnosť Pohoda festival.

Uchádzať sa o grant od 50-tisíc eur do 200-tisíc eur mohli verejné, súkromné, komerčné aj nekomerčné subjekty a mimovládne organizácie. Do výzvy prišlo spolu 73 žiadostí o podporu v celkovej výške viac ako 12,6 milióna eur.

Podrobnosti o výzve nájdete na:  https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-na-podporu-sucasneho-umenia-a-kultury-clt03/

Prehľad úspešných žiadateľov o grant:

literarnyklub.sk (občianske združenie)

Výška grantu: 189 130 eur

Názov projektu: Mesiac autorského čítania 2022 v Banskej Štiavnici a v Bratislave

V rámci projektu sa v spolupráci s nórskymi partnermi uskutočnia dve podujatia – Mesiac autorského čítania v Banskej Štiavnici a v Bratislave. Okrem iného prinesú témy ako sloboda prejavu, boj proti extrémizmu a podpora rozmanitosti v spoločnosti. Zároveň je ich cieľom vytvoriť nové kultúrne prepojenia medzi slovenskou a nórskou literatúrou a publikom.

Slovenská národná galéria

Výška grantu: 199 925 eur

Názov projektu: Ako porozumieť digitálnym zbierkam

Projekt spojí inovatívne aktivity slovenských a nórskych galérií a múzeí pre verejnosť. Nový digitálny obsah vychádzajúci z tematiky rodovej rovnosti, menšinových kultúr či umeleckej slobody zároveň podporí tvorcov, ktorí čelia negatívnym dôsledkami pandémie.

BRAK (občianske združenie)

Výška grantu: 186 019 eur

Názov projektu: Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev

Cieľom projektu je podpora a propagácia malých knižných vydavateľov najmä v rámci Bratislavského knižného festivalu (BRaK). Vďaka projektu sa nadviažu tiež nové spolupráce s nórskymi vydavateľstvami.

Solamente Naturali (občianske združenie)

Výška grantu: 85 071 eur

Názov projektu: Hudba je len jedna

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a následne verejnosti predstaviť nový hudobný program. Slovenský súbor pre starú hudbu Solamente naturali sa v tejto umeleckej snahe spojí so súborom Barokksolistene z Nórska, ktorý sa taktiež špecializuje na hudbu do začiatku 19. storočia.

Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie (občianske

združenie)

Výška grantu: 196 163 eur

Názov projektu: Hudobné mosty – vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialóg a dôveru hudbou

Výsledkom projektu budú viaceré nové umelecké produkcie, vzdelávacie a propagačné aktivity venované boju proti narastajúcemu radikalizmu, nenávistným prejavom a intolerancii. V pláne je napríklad séria podujatí ako sú koncerty, diskusie, prednášky, workshopy „Hudobné mosty / Zvuky minorít“ či pobyty vybraných nórskych a slovenských umelcov.

Pohoda festival (s.r.o.)

Výška grantu: 181 040 eur

Názov projektu: Pohoda – zveľaďujme slobodu

Projekt je poctou Jurajovi Kušnierikovi, aktivistovi, novinárovi a životnému optimistovi. Kušnierik bol aj veľkým obdivovateľom a propagátorom Islandu a jeho kultúry, čo zdôrazňuje ďalší kľúčový prvok – spolupráca s Island Music. V rámci projektu sa počas dvoch rokov uskutočnia dve edície podujatia na podporu hodnôt demokracie, slobody a tolerancie. V pláne je viacero akcií, napríklad Koncert pre Martinu a Jána, Café Kušnierik na festivale Pohoda alebo Koncert pre všímavých.

Post Bellum SK (občianske združenie)

Výška grantu: 187 949 eur

Názov projektu: Minulosť definuje našu budúcnosť

Cieľom projektu je čeliť negatívnym javom, najmä rastúcej podpore extrémneho krajne pravicového hnutia, antisemitizmu či xenofóbii. Na Slovensku aj v Nórsku prinesie kombináciu kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Súčasťou projektu bude tiež výmena skúseností medzi Post Bellum SK a nórskym partnerom – Nórskym centrom pre holokaust a štúdiá menšín.

Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho (občianske združenie)

Výška grantu: 149 601 eur

Názov projektu: Epic Residencies

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie novej literárnej rezidencie v Košiciach, v rodnom dome spisovateľa Sándora Máraia. Kľúčovou súčasťou projektu sú umelecké a vzdelávacie podujatia s dôrazom na význam kritického myslenia a boj proti intolerancii a xenofóbii.

Na granty programu Kultúra je celkovo vyčlenených viac ako 21,5 milióna eur. Určené sú na projekty zamerané na obnovu a rekonštrukciu kultúrneho dedičstva a na budovanie a rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a bilaterálnu spoluprácu v živom a súčasnom umení. Z programu už boli vyhlásené všetky tri plánované výzvy, z ktorých sa rozdelila väčšina zdrojov.

V rámci prvej výzvy (CLT01) sa medzi 19 projektov rozdelilo viac ako 15,6 milióna eur. Išlo o projekty rekonštrukcie a obnovy kultúrneho dedičstva a ich nové využitie.

Cieľom druhej výzvy (CLT02) bola podpora projektov zameraných na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov, na spoluprácu v rôznych oblastiach súčasnej kultúry a umenia. V rámci výzvy sa takmer 1,6 milióna eur rozdelilo medzi 7 projektov.

Tretia výzva (CLT03), rovnako ako druhá, podporuje najmä rozvoj súčasnej kultúry a umenia. Z výzvy by sa malo rozdeliť spolu 1,37 milióna eur medzi 8 projektov uvedených vyššie.