Preskočiť na obsah
12. apríla 2019

Členské krajiny EÚ podpísali viacero deklarácií na urýchlenie digitálnej transformácie

Európska komisia (EK) tento týždeň v Bruseli zorganizovala ministerskú konferenciu Digital Day 3. Ministri členských krajín sa venovali najmä urýchleniu rozvoja digitalizácie v rámci budovania silného jednotného digitálneho trhu a posilňovaniu konkurencieschopnej Európy. Spoločne podpísali viacero deklarácií, v ktorých sa zaviazali jednak k plneniu záväzkov, ale aj spoločnej podpore rozvoja a hľadaní zdrojov na urýchlenie digitálnej transformácie.

Úspešná implementácia digitálnych služieb, ktorá cezhranične prepája občanov a verejnú správu, nie je možná bez úzkej spolupráce. Stále existujú rozdiely medzi cieľmi stanovenými legislatívnym rámcom Európskej únie (EÚ) vrátane jeho technickej časti a úlohami v reálnej implementácii. Pri hľadaní riešení rešpektujúcich regionálne aspekty je nevyhnutná úzka spolupráca založená na prirodzených regionálnych väzbách,“ uviedol Miloš Koterec, ktorý sa za ÚPVII konferencie zúčastnil.

Konferencia bola zameraná na rozvoj a posilnenie spolupráce v inovatívnych technológiách, ako napríklad zavádzanie vysokorýchlostných počítačov, podpora digitalizácie priemyslu, umelej inteligencie a ďalšie. Zúčastnili sa jej predstavitelia Európskej komisie, rumunského predsedníctva v Rade EÚ i niektorí ministri členských štátov EÚ. Tí spolu s Nórskom podpísali deklaráciu o podpore väčšej účasti žien v digitálnom sektore. Deklarácia nadväzuje na závery predsedníctva Rady EÚ o rodovej rovnosti. Signatári sa zaviazali vytvoriť národné stratégie na podporu účasti žien v digitálnej oblasti i podporovať vytváranie pozitívnej verejnej mienky o ženách, ktoré pracujú v tomto odvetví. Záväzkom tiež je založiť Európsky deň dievčat a žien pracujúcich  v odvetví informačných a telekomunikačných technológií.

Ďalej ministri podpísali deklaráciu o inteligentnej a udržateľnej digitálnej budúcnosti pre európske poľnohospodárske a vidiecke oblasti. Deklarácia zdôrazňuje potenciál digitálnych technológií pre zvládanie dôležitých a urgentných hospodárskych, sociálnych, klimatických a environmentálnych výziev, ktorým čelia odvetvie pôdohospodárstva a vidiecke oblasti. Opatrenia plánujú prispieť k zvyšovaniu efektivity fariem a podporiť rozvoj vidieckych oblastí. Zvýšené využívania digitálnych technológií tiež bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života vo vidieckych oblastiach.

Podpísaná bola aj deklarácia o spolupráci pri postupnej digitalizácii kultúrneho dedičstva, vďaka čomu sa umožní uchovávať kultúrne dedičstvo aj pre  budúce generácie. Deklarácia vychádza z iniciatív, ktoré vznikli v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim