Preskočiť na obsah
23. marca 2017

Ďalšia riziková podmienka k čerpaniu fondov je splnená

Čerpanie európskych peňazí nie je ohrozené. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej republiky (ÚPPVII) splnil ďalšiu z rizikových podmienok. Týkala sa oblasti verejného obstarávania (VO).

Slovenská republika podpísala s Európskou komisiou v júni 2014 Partnerskú dohodu, ktorá určuje podmienky a stratégiu čerpania fondov EÚ na programové obdobie 2014-2020. V rámci Partnerskej dohody boli uvedené aj určité oblasti, tzv. ex-ante kondicionality, v rámci ktorých Slovensko ako členský štát EÚ muselo prijať opatrenia, ktorými sa docieli harmonizácia s legislatívou európskeho spoločenstva.

Jednou z týchto oblastí je aj oblasť verejného obstarávania. Z pohľadu čerpania fondov EÚ išlo o jednu z rizikových podmienok. Aj preto bolo nevyhnutné vytvoriť akčný plán, ktorý jasne zadefinoval hlavné opatrenia, ktoré musela Slovenská republika v tejto oblasti plniť a týkali sa elektronizácie VO, zvýšenia kvality vzdelávania v oblasti VO, vyhotovenia vzorových dokumentov k VO, úpravy konfliktu záujmov, ako aj ďalších nástrojov na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti verejného obstarávania. Gestormi ex ante kondicionality boli ÚPPVII, sekcia centrálny koordinačný orgán, Úrad pre verejné obstarávanie a Ministerstvo vnútra SR. Európskej komisii boli postupne predkladaná jednotlivé návrhy opatrení vo forme odpočtov k akčnému plánu na plnenie ex-ante kondicionality. Konečný termín na zaslanie finálneho odpočtu bol do konca uplynulého roka 2016 a v tomto termíne bol predložený finálny odpočet za Slovenskú republiku. Európska komisia vyhodnotila prijaté opatrenia pozitívne a listom z 9. marca 2017 informovala Slovenskú republiku o splnení ex ante kondicionality v plnom rozsahu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim