Preskočiť na obsah
6. marca 2019

Ďalšia stratégia jednotného európskeho trhu sa bude orientovať aj na inovatívne technológie

V Bukurešti sa konalo dvojdňové stretnutie Rady ministrov pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť k digitálnej budúcnosti Európy. Na podujatí sa zástupcovia krajín spolu s Európskou komisiou zhodli na úspechu stratégie európskeho jednotného digitálneho trhu a na potrebe preniesť jednotlivé opatrenia do národných politík.

Slovensko na stretnutí v Bukurešti reprezentoval generálny riaditeľ Sekcie digitálnej agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Miloš Koterec a Radoslav Repa zo Stáleho zastúpenia pri Európskej únii (EÚ) v Bruseli.

Za posledných päť rokov sa spoločným úsilím členských krajín Európskej únie prijalo mnoho významných opatrení. Zrušili sa roamingové poplatky, prijali sa desiatky dôležitých legislatívnych zmien v oblasti audiovízie, autorského práva a ochrany spotrebiteľa, zjednodušilo sa cezhraničné online nakupovanie a zároveň sa otvorila dátová politika únie. Okrem toho vytvorila EÚ predpoklady pre maximálnu možnú ochranu osobných údajov svojich občanov. Zaviedla do praxe aj pravidlá kybernetickej bezpečnosti, čím sa zvýšila dôvera na trhu, ako aj schopnosť reakcie na kybernetické hrozby.

„Úlohou národných administratív je všetky prijaté predpisy dostať do praxe, aby z príslušných benefitov mohli profitovať občania a podnikatelia. Slovensko svoje záväzky voči jednotnému európskemu digitálnemu trhu naplní prijatím národnej stratégie digitálnej transformácie, ktorú v týchto týždňoch dokončuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,“ povedal generálny riaditeľ Miloš Koterec.

Ďalšia stratégia jednotného európskeho trhu sa bude orientovať aj na inovatívne technológie vrátane umelej inteligencie, blockchain, siete 5G, ale aj na internet vecí, inteligentné oblasti zdravotníctva, energetiky a dopravy. Množstvo členských štátov vrátane Slovenska na podujatí uviedlo, že nová stratégia musí vychádzať aj zo spoločnej dátovej politiky, keďže práve dáta tvoria relevantný stavebný prvok udržateľného rozvoja a sú predpokladom na ďalšie inovácie.

„Fungujúca dátová ekonomika priamo vplýva na schopnosť únie inovovať. Ak dobudujeme súčasný právny rámec tak, aby sa zjednodušil prístup k všetkým dátam s dopadom na verejný záujem, zdvojnásobí sa tým jej rast, čo pozitívne pocítime všetci,“ uviedol Miloš Koterec.

V predvečer zasadnutia Rady ministrov pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť členské štáty EÚ spolu so svojimi partnermi z krajín Východného partnerstva schválili deklaráciu a cestovnú mapu postupného znižovania vzájomných roamingových poplatkov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim