Preskočiť na obsah
15. mája 2019

Digitálny ekosystém inklúzie vyhodnotí digitálne kompetencie nezamestnaných i dôchodcov

Vytvorenie jednotného systému pre hodnotenie a certifikáciu digitálnych zručností je zmyslom projektu „Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART“. Vyhodnocovať sa bude úroveň digitálnych zručností občanov starších ako 15 rokov vrátane nezamestnaných a seniorov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je autorom projektu, zverejnil na projekt vyzvanie.

Cieľom projektu je vyhodnocovať úroveň digitálnych kompetencií občanov. Ich následná certifikácia jednoznačne overí splnenie kvalifikačného predpokladu v informatike na úrovniach A1 až B2. V súčasnosti existuje široká ponuka certifikátov pre overenie jednotlivých zručností, žiadny však nie je taký, ktorý by kompletne určil všeobecné úrovne digitálnych kompetencií. Vďaka projektu budú zamestnávatelia schopní presne definovať, aké digitálne zručnosti požadujú od svojich zamestnancov.

Vďaka projektu budú vedieť svoje digitálne kompetencie identifikovať aj seniori. Úroveň ich zručností im umožní jasnejšie identifikovať, či služby eGovernmentu zvládnu alebo nie. Senior si bude vedieť vybrať elektronickú službu, ktorá vyhovuje jeho digitálnym zručnostiam.

Uskutočnenie projektu posilní efektívne riadenie ľudských zdrojov, pretože zamestnávatelia potrebujú presnú úroveň digitálnych kompetencií súčasných i budúcich zamestnancov. Zamestnanci zas budú presne vedieť, akú úroveň potrebujú, aby sa vedeli uplatniť. Partnermi, ktorých úlohou bude zabezpečovať samotnú certifikáciu budú Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Na projekt je z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 8 441 935,48 eur. Na svojom februárovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) – prioritná os 7.

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 16. august 2019.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim