Preskočiť na obsah
26. júna 2019

Hodnotitelia pre projekty informatizácie, hláste sa do 9. augusta

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil ďalšiu výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektov informatizácie. Pôjde o  projekty z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9

Výzva je zameraná na všetky národné ako aj dopytové projekty. Ide o všetky oblasti podpory, zamerané na elektronické služby poskytované občanom a podnikateľom. Patria sem infraštruktúrne projekty, projekty kybernetickej bezpečnosti, pre podporu znevýhodnených skupín občanov a podobne.

Ak sa vyznáte vo svete informačno-komunikačných technológií a v súvisiacej legislatíve a máte záujem o stať sa odborným hodnotiteľom, prihláste sa do 9. augusta 2019.

Výzva vrátane všetkých podmienok je zverejnená na www.vicepremier.gov.sk, v časti „Výzva na výber odborných hodnotiteľov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim