Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Kontroly dodržiavania zákona o e-Governmente pokračujú

V čase korona krízy má elektronická komunikácia väčší význam ako kedykoľvek predtým

Pracovníci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRII SR) opäť spúšťajú kontroly dodržiavania zákona o e-Governmente. Prvá z nich sa uskutoční v  Martine.

„Situácia, ktorej už mesiace čelíme v súvislosti s COVID-om jasne ukazuje výhody a najmä čoraz väčšiu potrebu elektronickej komunikácie. Občanov k nej vyzývajú obce, mestá i samotné úrady. A v tejto situácii je dôležité, aby občania a podnikatelia, ktorí so štátom  elektronicky komunikujú, vybavili potrebnú agendu rýchlo a efektívne bez zbytočných komplikácií, “ uviedol Peter Kucer poverený generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI SR.

Plánované kontroly budú prebiehať do konca tohto roka a zamerajú sa na dodržiavanie zákona o e-Governmente a overovanie, či úrady a samosprávy správne vykonávajú verejnú moc elektronicky. Tentokrát sa kontroly zamerajú na mestá, okresné úrady a súdy. Prvá kontrola je plánovaná a ohlásená už zajtra na mestskom úrade v Martine. Rovnako sa kontroly môžu dotknúť aj subjektov, ktoré boli kontrolované v minulom roku.

„Cieľom kontrol nie je úrady trestať, ale pri zistení nedostatkov im pomôcť v čo najkratšom čase zosúladiť doručovanie úradných dokumentov s platnou legislatívou. Na ministerstvo prichádza veľa podnetov predovšetkým zo strany občanov. Avizujú nám, že im úrady odmietajú podania fyzických osôb alebo právnických osôb doručené elektronicky a miesto toho ich vyzývajú
na opätovné doručenie v listinnej forme a to sa nemôže stávať
“, vysvetlil Peter Kucer.

Kontroly sú zamerané na najčastejšie porušenia zákona, a to na každodenné prijímanie elektronických úradných správ prostredníctvom elektronickej schránky úradu, na spôsob vytvárania úradných dokumentov v elektronickej podobe, podpisovanie elektronických úradných dokumentov prostriedkami autorizácie podľa zákona o e-Governmente, teda kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo mandátnym certifikátom s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Rovnako je v praxi dôležité skontrolovať a prípadne vysvetliť, aby si úrady overovali stav aktivácie elektronickej schránky u adresáta, ktorému idú úradný dokument doručiť a nespoliehali sa na to, že občan nemá elektronickú schránku aktivovanú.  Ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku,  je potrebné správne vyhotoviť listinný rovnopis. Úrady často robia aj chybu pri vyhotovovaní doložky právoplatnosti a vykonateľnosti v podobe elektronického formuláru.

Cieľom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je, aby čo najviac samospráv skvalitnilo výkon verejnej moci elektronicky a občania vybavili svoju agendu bez zbytočných komplikácií. Aj preto sa MIRRI SR dohodlo na spolupráci so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré tiež bude pri svojich kontrolách v obciach a mestách kontrolovať dodržiavanie zákona o e-Governmente.

„Počas štyroch rokov, odkedy majú úrady povinnosť komunikovať s občanmi a podnikateľmi elektronicky, si už mnohí pracovníci úradov na elektronický systém práce zvykli. Uvedomujeme si, že niektoré ustanovenia zákona môžu byť komplikovanejšie, aj preto uverejňujeme na stránke ministerstva v časti ,Informatizácia – governance a štandardy metodické usmernenia, ale aj výkladové stanoviská, ktoré bližšie vysvetľujú jednotlivé ustanovenia zákona. Podobnú pomoc poskytuje aj stránka www.slovensko.sk,“ dodal Kucer.