Preskočiť na obsah
21. septembra 2018

Kybernetické hrozby sú reálne, Slovensko budú chrániť 4 jednotky CSIRT

Štyri profesionálne tímy odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, vybavené potrebným technologickým zázemím, budú kostrou slovenského systému kybernetickej bezpečnosti.  Materiálne, priestorové a softvérové podmienky pre ne zabezpečí národný projekt, financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OPII PO7). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes zverejní vyzvanie.

 „Okrem vládnej jednotky CSIRT sú to ešte CSIRT-y v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby NASES, ktorá sa bude starať o slovensko.sk a vládny systém Govnet, ďalej na Národnom bezpečnostnom úrade a v Slovenskej informačnej službe. Projekt nášmu štátu zabezpečí ako preventívnu, tak aj reaktívnu, ale konečne hlavne systematickú ochranu proti kybernetickým hrozbám,“ uviedol riaditeľ vládnej jednotky CSIRT Lukáš Hlavička s tým, že realizácia projektu napĺňa literu zákona o kybernetickej bezpečnosti a je v súlade so schválenými strategickými dokumentami.*

Projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe za 44 960 647,00 EUR s DPH predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s NASES, Slovenskou informačnou službou a Národným bezpečnostným úradom. Jeho cieľom je vybudovať na kľúčových inštitúciách jednotky CSIRT, ktoré budú kostrou národného systému kybernetickej bezpečnosti a umožnia efektívne riešenie bezpečnostných incidentov, rovnako ako implementáciu preventívnych opatrení na predchádzanie bezpečnostným incidentom primárne vo verejnej správe a sekundárne na národnej úrovni. Projekt je súčasťou dlhodobej stratégie ÚPVII systematicky riadiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť vo verejnej správe.

Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 12.12.2018. Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

* Zákon o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z. z., Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, návrh realizácie strategickej priority Kybernetická bezpečnosť,  vypracovanej v rámci pracovnej skupiny PS2 na ÚPVII.

 

POZN.

Európske štáty pravidelne a vo významnej miere financujú projekty zabezpečujúce kybernetickú bezpečnosť. Najnovšie Veľká Británia vytvorí ofenzívnu kybernetickú skupinu, ktorá podľa spravodajského portálu Sky News bude zložená z 2000 spolupracovníkov. Skupina zložená z expertov na kybernetickú vojnu sa bude zameriavať na kybernetickú hrozbu z Ruska. Veľká Británia na ňu zrejme vyčlení až 250 miliónov libier.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim