Preskočiť na obsah
5. marca 2018

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“.

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní. Projekt WiFi4SK nadväzuje na iniciatívu Európskej komisie (ďalej len „EK“) „Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ“ (ďalej len „WiFi4EU“), ktorej cieľom je priniesť bezplatné pripojenia Wi-Fi pre občanov aj návštevníkov v parkoch, na námestiach, vo verejných budovách, knižniciach, zdravotných strediskách a múzeách všade v Európe.

Materiál (XLSX) na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“, ktoré sa bude konať 19.03.2018.

Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok (XLSX) na emailovú adresu: peter.helexa@vicepremier.gov.sk pgk@vicepremier.gov.sk do 12. marca 2018.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v pondelok 19. marca 2018  o 13:00 hod. v priestoroch novej budovy Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 004.

Z dôvodu bezpečnostnej kontroly pri vstupe do budovy prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na email andrea.balkova@vicepremier.gov.sk do pondelka 12. marca 2018.

Prezentácia (PDF) z verejného prerokovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu WiFi pre Teba

Vzor Žiadosti (PDF) o nenávratný finančný príspevok

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim