Preskočiť na obsah
3. apríla 2018

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov“.

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní. Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28. februára 2017 dokument Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku riadenia údajov a zdieľania údajov medzi inštitúciami verejnej správy.

Rozvoj platformy dátovej integrácie spolu s riešením manažmentu osobných údajov sú súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov. Problematika manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení. Nakoľko problematika manažmentu údajov je prierezová naprieč celou verejnou správou, tak navrhované opatrenia pre tieto témy môže realizovať na centrálnej úrovni len jedna inštitúcia – Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov“ je dostupný na Meta IS.

Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok (XLSX) na emailovú adresu: jan.backo@vicepremier.gov.sk pgk@vicepremier.gov.sk do 13. marca 2018.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v piatok 6. apríla 2018  o 9:00 hod. v priestoroch novej budovy Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 004.

Z dôvodu bezpečnostnej kontroly pri vstupe do budovy prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na email pozvanky@vicepremier.gov.sk do pondelka 12. marca 2018. 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim