Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerka Remišová na konferencii ITAPA 2021: V informatizácii sme za rok spravili kus práce a čakajú nás ešte veľké výzvy

Za rok sa v oblasti informatizácie a digitalizácie štátu podarilo rozbehnúť kľúčové zmeny a projekty, ktoré Slovensko potrebuje pre svoju úspešnú budúcnosť. Na najväčšej IT konferencii to vyhlásila ministerka informatizácie Veronika Remišová. Tohtoročná ITAPA sa venovala digitalizácii, eGovernmentu, inováciám v zdravotníctve a kybernetickej bezpečnosti.

„Od začiatku bolo mojim cieľom riadiť informatizáciu transparentne. Už samotné programové vyhlásenie vlády mohli pripomienkovať aj zástupcovia odbornej verejnosti. V tomto trende sme pokračovali – som rada, že výberové konanie na generálneho riaditeľa NASES sa stalo novým štandardom transparentnosti a za vzor si ho vzali aj iné inštitúcie,“ vyhlásila na konfenrencii ITAPA vicepremiérka Remišová. Jednou z najdôležitejších priorít pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je zlepšovanie služieb pre občanov aj úradníkov.

„Vláda schválila antibyrokratický zákon, ktorý prináša najväčšiu vlnu rušenia papierových dokumentov v histórii Slovenska. Namiesto pôvodne navrhovaného zrušenia ôsmych potvrdení a výpisov, sa ich ruší až dvadsaťjeden. Ročne sa tak ušetria až 4 milióny zbytočných papierov a 40 miliónov eur ročne v nákladoch na stratený čas, cestovanie, overovanie. Nestačí však len odstrániť zbytočné papiere, ktoré občania nosia po úradoch. Skutočným zmyslom informatizácie má byť uľahčenie života občanov v konkrétnej životnej situácii,“ upozornila ministerka.

„V zákone proti byrokracii sme prvýkrát pristúpili k zavedeniu proaktívnej služby v jednej z najkomplexnejších životných situácií – narodenie dieťaťa. Namiesto papierov budú medzi úradmi prúdiť dáta, rodný list vybavia rodičia z domu, bez potreby navštíviť matriku a o príspevok pri narodení dieťaťa už nebudú musieť žiadať, lebo rodičom príde na účet úplne automaticky. Je totiž prácou štátu, vybaviť veci za občana. Tento proces bude fungovať od 1. apríla 2022,“ vysvetlila Remišová.

Okrem boja proti byrokracii MIRRI SR plní aj záväzok posilňovania interných IT kapacít štátu. Zamestnanci spoločnosti Slovensko IT sa aktívne zapájajú do prípravy analytických materiálov či návrhov strategických projektov. Počas pandémie pripravili funkčný prototyp aplikácie eRúško, aplikáciu automat.gov.sk, aplikácie pre GreenPass alebo spracovali jednotný dizajn manuál elektronických služieb na Slovensku. „Fungovanie Slovensko IT šetrí štátu peniaze na lacnejších projektoch a pritom prináša akumuláciu know-how nevyčísliteľnej hodnoty,“ uviedla ministerka, ktorá si pri nástupe do funkcie vytýčila cieľ zefektívniť výdavky štátu na IT systémy.

„V máji 2020 vláda prijala aktualizovanú Revíziu výdavkov na informatizáciu. Kým môj predchodca bol notoricky známy neplnením záverov revízie, my sme kartu úplne otočili. Za vedenia pána Rašiho sa splnili len 4 z 20 úloh určených pre rok 2019, no po nástupe nového vedenia a vďaka posilneniu odborných kapacít na strane štátu, sme za sedem mesiacov roka 2020 dokázali úplne splniť až 18 úloh z celkových 22 a 2 úlohy boli takmer dokončené. V roku 2020 sme tak vďaka plneniu opatrení revízie dokázali usporiť 15 miliónov eur.“

Slovensko podľa ministerky Remišovej čakajú ďalšie dôležité výzvy – zmysluplné čerpanie eurofondov, reformy v Pláne obnovy a odolnosti a príprava nového eurofondového programového obdobia. S ohľadom na krízu spôsobenú pandémiou a tiež na zmeny na trhu práce, priemysle a poskytovaných službách je najväčšou príležitosťou pre Slovensko Plán obnovy, do ktorého MIRRI SR prispelo komponentom Digitálne Slovensko.

„V rámci neho plánujeme investovať 615 miliónov eur. Z toho 305 miliónov eur pôjde na zlepšenie elektronických služieb štátu, 179 miliónov eur na rozvoj digitálnej ekonomiky a digitálnych inovácií, 67 miliónov eur na rozvoj digitálnych zručností seniorov a 52 miliónov eur na podporu kybernetickej a informačnej bezpečnosti,“ uviedla Remišová. Z Plánu obnovy budú taktiež podporené viaceré opatrenia s digitálnym elementom, napríklad informačný systém v zdravotníctve, súdnictve a doprave, výskum a inovácie, vývoj a aplikácia v oblastiach vysokovýkonných výpočtov a kvantových technológií, umelej inteligencie apod.

„Predpokladom na úspešnú digitálnu transformáciu Slovenska sú však aj zodpovedajúce digitálne zručností obyvateľstva. V rámci Plánu obnovy vypracujeme novú reformnú stratégiu pre túto oblasť a rozhodli sme sa tiež podporiť digitálne zručnosti seniorov, jednu z najzraniteľnejších skupín nášho obyvateľstva,“ povedala Remišová.

„Ako ministerka zodpovedná za informatizáciu vnímam veľké množstvo výziev, ktoré pred nami stoja. Budem vďačná všetkým z Vás, ktorí nás v tom podporia konštruktívnou spoluprácou,“ dodala vicepremiérka na záver posolstva k odbornej IT komunite.