Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerka Remišová: Náš nový zákon proti byrokracii ľuďom ušetrí 100 kíl nervov a 42 miliónov eur ročne

Výrazne menej papierovačiek na úradoch! Vláda schválila návrh novely zákona proti byrokracii, ktorý predložila vicepremiérka Veronika Remišová. Legislatíva, ktorá digitalizuje celý rad papierových potvrdení a výpisov ide teraz na schvaľovanie do Národnej rady SR.

Pustili sme sa do boja s byrokraciou a myslíme to vážne. Táto novela prináša tretiu, a doteraz najväčšiu, vlnu odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže. Celkovo rušíme až 21 okruhov potvrdení, výpisov a formulárov v papierovej podobe, ktoré občania a podnikatelia už nebudú musieť predkladať na úradoch,“ vyhlásila ministerka informatizácie, ktorej rezort novelu zákona pripravil.

Oproti pôvodnému návrhu spred troch mesiacov, ktorý hovoril o digitalizácii 19 dokumentov, nový návrh po medzirezortnom pripomienkovom konaní počíta až s 21 okruhmi dokumentov, ktoré sa nebudú musieť predkladať v papierovej podobe.

 1. kópia rodného listu
 2. kópia sobášneho listu
 3. kópia úmrtného listu
 4. potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 5. potvrdenie o pobyte
 6. potvrdenie o pridelení IČO
 7. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 8. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
 9. výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 10. výpis z registra sociálnych podnikov
 11. potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 12. vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov
 13. výpis z registra / zoznamu advokátov
 14. výpis z centrálneho registra exekúcií
 15. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
 16. doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie
 17. hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí)
 18. žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok)
 19. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 20. údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %
 21. potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

Napríklad, rodný list si úrady od ľudí vypýtajú každoročne takmer 1 milión 600-tisíc raz. Potvrdenia o dávkach v hmotnej núdzi 600-tisíc raz a rovnako je aj potvrdení o ťažkom zdravotnom postihnutí. „Pôjde sa podľa pravidla – jedenkrát a dosť. Znamená to, že úrady nebudú môcť žiadať od ľudí údaje, ktoré štát už má vo svojich informačných systémoch,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová.

Tretia vlna rušenia papierových dokumentov bude v histórii Slovenska najväčšia. Za predošlých vlád boli dve vlny – prvá zrušila štyri výpisy a druhá osem a doteraz ušetrili 24 miliónov € za dva roky. „Vďaka nášmu zákonu ľudia ušetria dvojnásobok za jediný rok,“ zdôraznila Remišová.

Potom ako novela vstúpi do platnosti, postupne od 1. januára 2022 výrazne klesne počet vyžadovaných príloh k predkladaným žiadostiam v rámci množstva úradných konaní. Celkovo sa takto zruší až 4 180 000 listinných príloh ročne. Podľa výpočtov v zmysle spoločnej metodiky Útvaru hodnoty za peniaze z MF SR a analytickej jednotky ministerstva informatizácie úspory pre občanov a podnikateľov predstavujú ročne 42 000 000 eur!

„Ľudia ušetria peniaze vo forme poplatkov, nákladov na dopravu aj čas, ktorý by museli stráviť na úradoch. A 100 kíl nervov k tomu! Našou snahou je nielen odbúravať byrokraciu, ale cieľom je, aby štát vychádzal v mnohých životných situáciách občanom v ústrety. Táto novela prináša digitalizáciu jednej z najkomplexnejších životných situácií a tou je narodenie dieťaťa. Prvýkrát v histórii Slovenska dostanú občania službu od štátu úplne bezpapierovo. Štát vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa automaticky bez vypĺňania papierovej žiadosti,“ ozrejmila vicepremiérka s tým, že príspevok bude poslaný na účet alebo poštou automaticky po dovŕšení 28. dňa života novorodenca. „Vďaka novým službám rodičia tiež vybavia mnohé veci z pohodlia domova – vyhlásenie o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa či získanie rodného listu,“ dodala ministerka Remišová s tým, že postupne budú pribúdať ďalšie digitalizované životné situácie.

Prezentácia z tlačovej konferencie – pre viac informácií (PDF, 1 017 kB)