Preskočiť na obsah
7. júna 2019

Ministri v Luxemburgu rokovali o digitálnej budúcnosti Európy

Dňa 7.6.2019 sa uskutočnilo v Luxemburgu rokovanie Rady ministrov pre telekomunikácie, ktorej predsedal rumunský minister komunikácií a informačnej spoločnosti Alexandru Petrescu. Európska komisia bola zastúpená komisárkou pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariyou Gabriel. Slovenskú delegáciu viedla zástupkyňa stáleho predstaviteľa EÚ, veľvyslankyňa Petra Vargová.

Hlavná časť rokovania Rady sa sústredila na politickú diskusiu ministrov o digitálnej budúcnosti Európy, na ktorej sa debatovalo o zachovaní konkurencieschopnosti a inovačnej schopnosti v údajovom hospodárstve v súvislosti so zavádzaním nových technológií do praxe vrátane umelej inteligencie. Diskutovalo sa tiež o prostriedkoch na vyrovnávanie digitálnej priepasti najmä so zreteľom na zamestnanosť a vzdelávanie. Veľvyslankyňa Petra Vargová k citlivej otázke zdaňovania v digitálnej ére, ktorá bola ďalšou z načrtnutých tém, uviedla,  „že príslušné riešenie treba hľadať na globálnej úrovni, pretože internet nepozná hranice. Z tohto titulu vítame, že práve OECD má ambíciu odporučiť opatrenia, ktoré by spravodlivú distribúciu daní pre jednotlivé krajiny priniesli“. Na záver debaty ministri prijali závery, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre novú Komisiu, ktorá bude vytvorená na jeseň tohto roka. Práve od novej Komisie sa očakáva, že predstaví stratégiu o digitálnej budúcnosti Európy.

Priority údajového hospodárstva a nové digitálne fondy boli predmetom pracovného obeda. Slovensko prioritizuje investície a podporu digitálnych zručností, rozvoj konektivity a digitálnej infraštruktúry, umelej inteligencie ako aj kybernetickej bezpečnosti. Ako zdôraznila  veľvyslankyňa Petra Vargová, „bez dostatočných a cielených investícií do digitálnej oblasti by Európa nebola schopná konkurovať globálnym inovačným obrom ako sú USA, Japonsko, Čína alebo aj Južná Kórea v konektivite“.

Rada ministrov okrem iného odobrila jednotnú pozíciu Európskej únie určenú pre zasadnutie Svetovej rádiokomunikačnej konferencie, ktorého cieľom je prijať záverečné akty na revíziu rádiokomunikačného poriadku Medzinárodnej telekomunikačnej únie.

Rada zároveň zobrala na vedomie správu o pokroku o elektronickom súkromí. Vzhľadom na citlivosť a zložitosť celej legislatívy mnoho právnych aj technických otázok zostáva naďalej otvorených. Medzi tieto patrí dopad na nové technológie, najmä v kontexte komunikácie stroj-stroj, internet vecí či umelá inteligencia; boj proti šíreniu materiálov tvoriacich detskú pornografiu; uchovávanie údajov a iné.

Na záver zasadnutia Rady prezentovalo svoj program nadchádzajúce fínske predsedníctvo. Vyjadrilo svoju odhodlanosť dokončiť stále otvorené legislatívne spisy. Chce tiež využiť príležitosť na diskusiu o strategických prioritách Únie a budúcej digitálnej politike smerom k rozvoju verejných služieb, kybernetickej bezpečnosti, vysokorýchlostných pripojení a údajového hospodárstva ako neoddeliteľnej súčasti jednotného trhu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim