Preskočiť na obsah
17. októbra 2019

Modernizácia Datacentra na Kopčianskej je ďalším krokom k naplneniu vízie jednotného Vládneho cloudu

Rozšíriť kapacitu Vládneho cloudu, zjednodušiť poskytovanie služieb IaaS tak, aby došlo k efektívnejšiemu vynakladaniu IT výdavkov štátu a v neposlednom rade k modernizácii informačných služieb štátu je cieľom národného projektu „Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 1“. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil vyzvanie na prvú časť projektu rezortu vnútra v dĺžke deväť mesiacov a v hodnote viac ako 25 miliónov eur.

Projekt je nadviazaním na už realizovaný projekt „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1“ a zameriava sa na HW navýšenie súčasných kapacít Vládneho cloudu na Kopčianskej ulici v Bratislave.

„V blízkej dobe bude existujúca kapacita zdrojov Vládneho cloudu vyčerpaná, a to po stránke diskovej kapacity, zálohovania, komunikačných sietí LAN a SAN, ale aj súvisiacich bezpečnostných komponentov, na ktorých sa vytvárajú IaaS služby“, hovorí Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII.

Okrem priestoru pre existujúce projekty je v pláne vytvoriť v petržalskom Datacentre aj priestor pre ďalších 26 plánovaných dopytových projektov v prvej fáze a 13 projektov vo fáze druhej.

„Všetky pripravované projekty počítajú s využívaním spoločnej infraštruktúry a teda vychádzajú z princípu ´cloud prednostne´, preto je dôležité, aby sme okrem trendov rozvoja informačných technológií a ich aktualizácie brali do úvahy aj veľkosť priestoru, ktorý budeme v najbližších rokoch potrebovať“, vysvetľuje Kmeť.

V prípade využívania spoločného cloudového riešenia dochádza k šetreniu verejných zdrojov a jednotlivé pripravované projekty tak nemusia počítať s vysokými sumami na obstaranie a prevádzku vlastnej infraštruktúry.

„V prípade jednoduchších projektov ide približne o 50 000 eur ročne na obstaranie a prevádzku vlastného riešenia, v prípade rozsiahlych a komplexných systémov je suma aj 10-krát vyššia“, uzatvára Kmeť.

Ministerstvo vnútra SR realizuje národný projekt Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 1 v rámci prioritnej osi 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu. Celková hodnota nenávratného finančného príspevku v prvej fáze projektu predstavuje sumu 25 630 614 eur s DPH.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach  www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 18.12.2019.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim