Preskočiť na obsah
28. novembra 2019

Na 6. stretnutí expertnej skupiny WADEX sa predstavili aj odborníci ÚPVII na oblasť prístupnosti webových sídiel

Počas 6. stretnutia expertnej skupiny k Smernici Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (WADEX – The Web Accessibility Directive Explert Group) Slovensko prezentovali aj zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Pre ostatné krajiny sme sa stali vzorom v oblasti webovej prístupnosti. 

Slovensko, ako jedna z troch členských krajín dostala priestor prezentovať svoje riešenia a príspevky k zlepšovaniu prístupnosti webových sídel a aplikácií pre znevýhodnené skupiny obyvateľov.

V rámci vystúpenia odborníci ÚPVII na tému webovej prístupnosti a štandardov odprezentovali metodiku hĺbkového a zjednodušeného testovania prístupnosti webových sídiel, ktorá vychádza z viac ako desaťročných skúseností z oblasti monitorovania webových stránok v prostredí Slovenska a zároveň aplikuje najnovšie štandardy a trendy v oblasti prístupnosti.

„Teším sa, že náš príspevok vyvolal širokú diskusiu a záujem zo strany Európskej komisie a radi poskytneme anglickú verziu nášho metodického usmernenia. Veď každý takýto spoločný postup a výmena skúseností umožní lepšie harmonizovať testovacie a vyhodnocovacie postupy členských štátov“, konštatuje Monika Mušutová, vedúca oddelenia governance a štandardov ÚPVII.

Jednoznačným záverom zo stretnutia je cesta vzdelávania a zvyšovania povedomia v problematike zvyšovania prístupnosti webových sídiel a nielen ich samotné testovanie.

„Je to ťažko uveriteľné, ale až 80% nových webových stránok v EÚ stále nie je plne prístupných pre znevýhodnených používateľov“, konštatuje na záver Monika Mušutová.

Európska komisia ocenila prístup Slovenska k tvorbe metodického usmernenia. Pre ostatné krajiny sme sa stali  vzorom, ako je potrebné pristupovať k problematike prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim