Preskočiť na obsah
13. decembra 2021

NASES uzatvorila dodatok, ktorým predlžuje služby prevádzky Ústredného portálu verejnej správy približne o 5 mesiacov

NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) uzatvorila „Dodatok č. 13 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27.04.2017“ so spoločnosťami SWAN, a.s. a GlobalTel, a.s., ktorým predlžuje služby prevádzky Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) približne o 5 mesiacov. Cena za toto predĺženie je za časť prevádzky: 2 206 745 eur bez DPH / 2 648 094 eur s DPH. Súbežným cieľom tohto dodatku je počas uvedeného obdobia okrem prevádzky portálu aj príprava detailného plánu migrácie technologickej infraštruktúry a otestovanie modelových čiastkových migračných scenárov. Vlastná realizácia migrácie bude predmetom ďalšieho dodatku.

Súčasťou Dodatku č. 13 je aj ďalšie spresnenie prevádzkových procesov, kde k doteraz zazmluvnenému a meranému procesu riadenia prevádzkových incidentov pribudlo riadenie servisných požiadaviek ako nástroja na realizáciu budúcej migrácie. Zároveň si v tomto dodatku NASES formálne preberá zodpovednosť za správu a prevádzku ITSM nástroja (Service Desk), v ktorom sa v budúcnosti skonsoliduje riadenie prevádzky všetkých informačných systémov prevádzkovaných NASES-om.

Vzhľadom na zastarané prostredia sa už v minulosti objavili problémy a výpadky portálu. Migráciou prevádzky portálu na novú infraštruktúru budú tieto technologické riziká eliminované a zároveň sa vytvorí kvalitatívne nové infraštruktúrne prostredie ako základ pre budúci redesign celého portálu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim