Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

NASES uzatvorila dodatok, ktorým predlžuje služby prevádzky Ústredného portálu verejnej správy približne o 5 mesiacov

NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) uzatvorila „Dodatok č. 13 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27.04.2017“ so spoločnosťami SWAN, a.s. a GlobalTel, a.s., ktorým predlžuje služby prevádzky Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) približne o 5 mesiacov. Cena za toto predĺženie je za časť prevádzky: 2 206 745 eur bez DPH / 2 648 094 eur s DPH. Súbežným cieľom tohto dodatku je počas uvedeného obdobia okrem prevádzky portálu aj príprava detailného plánu migrácie technologickej infraštruktúry a otestovanie modelových čiastkových migračných scenárov. Vlastná realizácia migrácie bude predmetom ďalšieho dodatku.

Súčasťou Dodatku č. 13 je aj ďalšie spresnenie prevádzkových procesov, kde k doteraz zazmluvnenému a meranému procesu riadenia prevádzkových incidentov pribudlo riadenie servisných požiadaviek ako nástroja na realizáciu budúcej migrácie. Zároveň si v tomto dodatku NASES formálne preberá zodpovednosť za správu a prevádzku ITSM nástroja (Service Desk), v ktorom sa v budúcnosti skonsoliduje riadenie prevádzky všetkých informačných systémov prevádzkovaných NASES-om.

Vzhľadom na zastarané prostredia sa už v minulosti objavili problémy a výpadky portálu. Migráciou prevádzky portálu na novú infraštruktúru budú tieto technologické riziká eliminované a zároveň sa vytvorí kvalitatívne nové infraštruktúrne prostredie ako základ pre budúci redesign celého portálu.