Preskočiť na obsah
12. apríla 2022

OZNAM: Verejné pripomienkovanie národného projektu Systém „Jedenkrát a dosť“/súčasť Jednotnej digitálnej brány

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu Systém „Jedenkrát a dosť“/ súčasť Jednotnej digitálnej brány.

Projekt reaguje na potrebu – povinnosť implementovať na národnej úrovni časť EÚ regulácie v oblasti „jedenkrát a dosť“ (once only principle).

Cieľom projektu je pomôcť naplniť požiadavku regulácie EÚ (Single Digital Gateway): zvýšenie dostupnosti služieb verejnej správy každej členskej krajiny aj pre používateľov z  ostatných členských krajín a to prostredníctvom zavedenia systému „Jedenkrát a dosť“ na celoeurópskej úrovni. Pri niektorých úradných postupoch nemusia domáci používatelia predkladať určené doklady vďaka zavedenej výmene informácií medzi inštitúciami a rovnaký komfort bude poskytnutý aj zahraničným používateľom. V prípade SR pôjde najmä o také dôkazy, ktoré sa nachádzajú v súčasnej legislatíve (Zákon proti byrokracii – QW1, QW2, QW3, www.stopbyrokracii.sk), Zákon o eGovernmente – referenčné údaje https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list a ďalšie).

Projektom OOTS dôjde k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb verejnej správy prostredníctvom jej ďalšieho, nového rozmeru – výmenou informácií so zahraničím (členské krajiny Európskej únie). Občania členských krajín takto budú profitovať z postupujúcej digitalizácie činností organizácií verejnej správy vrátane nárastu objemu výmeny oprávnených údajov medzi jednotlivými členskými štátmi. Okrem odbúrania papierovej byrokracie bude ďalším z efektov projektu zníženie náročnosti a skrátenie času pri vybavovaní požiadaviek občanov jedného členského štátu v inom členskom štáte.

Vaše pripomienky k projektu  Systém „Jedenkrát a dosť“ / súčasť Jednotnej digitálnej brány môžete zasielať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: jozef.toman@mirri.gov.sk do 27. 04. 2022 do 16:00 hod.

Dokumenty – projektový zámer, prístup k projektu, CBA a formulár na pripomienkovanie sú k dispozícii v Meta IS na nižšie uvedenom linku.

https://metais.vicepremier.gov.sk/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim