Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Digitálny Ekosystém Inklúzie“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Digitálny Ekosystém Inklúzie, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Cieľom projektu je vytvorenie inovatívneho nástroja – centrálneho systému hodnotenia a certifikácie kognitívnych úrovní digitálnych kompetencií občanov.

Prínosy projektu:

  • Hodnotenie a certifikácia úrovne digitálnych kompetencií, ktorá jednoznačne overí splnenie kvalifikačného predpokladu v informatike na škále A1 až B2,
  • Zamestnávatelia budú reálne poznať presnú úroveň, ktorú majú vyžadovať, a aj spôsob jej overenia, napr. konkrétny certifikát.
  • Zamestnanci, okrem špecialistov v oblasti informatiky, budú vedieť presne určiť, čo by mali pre potreby trhu práce v tejto oblasti presne rozvíjať.

Predložená štúdia sa venuje vytvoreniu informačného systému pre hodnotenie a certifikáciu na základe rámca, ktorý exaktne opisuje kognitívne procesy, ktoré sú základom informatiky, najmä z oblasti logiky a rozvoja kritického myslenia, a to formou rozlišovacích testov. Základom týchto procesov nie sú vedomosti ani zručnosti, tie sú ich výsledkom. Z toho dôvodu hodnotenie a certifikácia založená na takomto základe dáva riešenie na dopyt zamestnávateľov, zamestnancov, ale aj dodávateľov IT riešení po poznaní úrovní digitálnych kompetencií jednotlivcov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov potrebná na realizáciu projektu predstavuje 8 395 670,00 EUR.

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Digitálny ekosystém inklúzie“ sa uskutoční v stredu, 23. januára 2019 o 15:00 hod. v priestoroch Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Westend, Dúbravská cesta 4,  9. poschodie.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: jan.backo@vicepremier.gov.sk  do 21.1.2019, 16,00 hod.

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu pozvanky@vicepremier.gov.sk do 21.1.2019, 16,00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia uskutočniteľnosti (PDF, 1,29 MB)

Príloha 1 (PDF, 1,20 MB)

Príloha 2 (PDF, 849 kB)

CBA (XLSX, 458 kB)

Formulár na pripomienkovanie (XLSX, 12,7 kB)